Nu skal der færre udenlandske studerende til Danmark

0
2249
68 procent af de udenlandske studerende, som blev færdige i 2014, var ikke i arbejde i Danmark efter 21 måneder. Modelfoto

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers spiller ud med forslag om færre engelsksprogede kandidatuddannelser. Dansk Folkeparti glæder sig over udspillet

Der er alt for få udenlandske studerende, der bliver i Danmark, når de har afsluttet deres uddannelse. Nye tal viser, at 42 procent af de nyuddannede fra engelsksprogede kandidatuddannelser var udrejst efter to år. Kun hver tredje arbejder i Danmark to år efter, de fik deres eksamensbevis.

Det skal der gøres noget ved, erkender uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V). Dansk Folkeparti har tidligere kritiseret, at Danmark betaler gratis uddannelser for udenlandske studerende, som ikke bruger uddannelsen i Danmark, og ministerens bud på det problem er nu klar:

Tommy Ahlers vil skære 1000-1200 engelsksprogede diplom- og ingeniøruddannelser væk i Danmark. Samtidig vil han tage fat i uddannelsesinstitutionerne for at høre, hvad de gør og vil gøre for, at flere studerende bliver i Danmark efter studierne.

“Vi kan ikke løfte andre landes uddannelsesforpligtelse. Vi skal derfor gøre mere for, at dygtige internationale studerende bliver og arbejder her efter uddannelsen, og vi skal tilpasse antallet af pladser på de uddannelser, hvor de studerende hurtigt smutter hjem igen,” siger ministeren i en pressemeddelelse.

Læs også: Udenlandske studerende rejser hjem – kun få finder job i Danmark

DF: Nødvendig prioritering

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl glæder sig over, at der nu sker noget. Partiet fik i SU-aftalen i 2013 indsat et loft over, hvor meget SU der kan udbetales til udenlandske studerende. Det skete på baggrund af en EU-dom fra 2012 om EU-borgeres ret til gratis uddannelse og SU. Den dom fik antallet af udenlandske til at eksplodere, og derfor var der brug for at sætte et loft ind, mente partiet.

SU-loftet blev nået i 2017, og derfor blev der sidste år skåret i de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne efter pres fra Dansk Folkeparti. Nu kommer turene til universiteterne, og det er helt nødvendigt, mener DFs ordfører:

“Jeg er glad for, at regeringen endelig lytter til DF og tager konkrete initiativer til at styre antallet af udenlandske studerende på universiteterne. Vi er nødt til at begrænse den voldsomme stigning i udenlandske studerende, der har været de seneste år og prioritere vores skattepenge til at give danske unge de bedste mulige uddannelser,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Mere fokus på dansk sprog

Han glæder sig samtidig over, at regeringen vil styrke det danske sprog på universiteterne. Som der står i udspillet:

“Regeringen ønsker at universiteterne understøtter dansk som levende fag- og formidlingssprog inden for alle hovedområder”.

Alle engelsksprogede ansatte skal desuden have tilbudt sprogundervisning på dansk og der skal indføres et “skærpet relevanskriterium”, når nye engelsksprogede uddannelser skal godkendes, lyder det i udspillet.

I 2016 var der cirka 22.100 engelsksprogede studerende på de videregående uddannelser i Danmark. I 2004 var der antallet kun cirka 7.500.

“Vi er nødt til at prioritere vores skattepenge på at give danske unge de bedste mulige uddannelser”