Se listen: Her er alle ordførerne i Dansk Folkeparti

0
7900
DFs folketingsgruppe. Fra venstre: Alex Ahrendtsen, Lise Bech, Kristian Thulesen Dahl, Karina Adsbøl, Dennis Flydtkjær, Peter Skaarup, Morten Messerschmidt, Pia Kjærsgaard, Jens Henrik Thulesen Dahl, Mette Hjermind Dencker, Bent Bøgsted, Marie Krarup, Rene Christensen, Liselott Blixt, Søren Espersen og Hans Kristian Skibby. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkeparti har fordelt alle 51 ordførerskaber. Blandt nye ordførere er Bent Bøgsted som forsvarsordfører og Hans Kristian Skibby som transportordfører

Så har Dansk Folkeparti sat navn på alle ordførerskaber i den nye folketingsgruppe, der tæller 16 medlemmer.

I forvejen var en række af de store ordførerskaber blevet fordelt, blandt andet udlændingeordfører (Pia Kjærsgaard) og klima- og energiordfører (Morten Messerschmidt). Det har også ligget i kortene, at de genvalgte folketingsmedlemmer skulle fortsætte med de fleste af deres gamle ordførerskaber. Men eftersom gruppen gik fra 37 til 16 medlemmer ved folketingsvalget, var der en hel del ordførerskaber, der skulle fordeles på ny, og det skete endeligt på partiets sommergruppemøde i Rebild tirsdag.

Blandt dem, der får nye opgaver, er Bent Bøgsted, der bliver forsvarsordfører, Pia Kjærsgaard, der bliver dyrevelfærdsordfører, Hans Kristian Skibby, der bliver transportordfører, og Jens Henrik Thulesen Dahl, der bliver ny kommunalordfører.

Der er i alt 51 ordførerskaber, og de fordeler sig sådan her:

Beredskabsordfører Lise Bech
Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted
Bolig- og bygningsordfører Mette Hjermind Dencker
Børne- og undervisningsordfører Marie Krarup
Dyrevelfærdsordfører Pia Kjærsgaard
Erhvervs- og vækstordfører Hans Kristian Skibby
Erhvervsuddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl
EU-ordfører Morten Messerschmidt
Finansordfører René Christensen
Fiskeriordfører René Christensen
Folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen
Forbrugerordfører Mette Hjermind Dencker
Forsvarsordfører Bent Bøgsted
Færdselsordfører Dennis Flydtkjær
Fødevareordfører Lise Bech
Gymnasieordfører Marie Krarup
Handicapordfører Karina Adsbøl
Hjemmeværnsordfører Bent Bøgsted
Idrætsordfører Alex Ahrendtsen
Indfødsrets- og integrationsordfører Marie Krarup
IT- og teleordfører Dennis Flydtkjær
Kirkeordfører Marie Krarup
Klima- og energiordfører Morten Messerschmidt
Kommunalordfører Jens Henrik Thulesen Dahl
Kulturordfører Alex Ahrendtsen
Landbrugsordfører Lise Bech
Ligestillingsordfører Karina Adsbøl
Medieordfører Alex Ahrendtsen
Miljøordfører René Christensen
Ordfører for det danske mindretal Marie Krarup
Ordfører for det tyske mindretal Marie Krarup
Ordfører for Europarådet Morten Messerschmidt
Ordfører for Færøerne Søren Espersen
Ordfører for Grønland Søren Espersen
Ordfører for landdistrikter og øer Mette Hjermind Dencker
Ordfører for Nordisk Råd Liselott Blixt
Ordfører for social dumping Bent Bøgsted
Ordfører for udviklingsbistand Dennis Flydtkjær
Ordfører vedr. Grundloven Søren Espersen
Politisk ordfører Kristian Thulesen Dahl
Psykiatriordfører Liselott Blixt
Retsordfører Peter Skaarup
Skatteordfører Dennis Flydtkjær
Social- og ældreordfører Karina Adsbøl
Sundhedsordfører Liselott Blixt
Transportordfører Hans Kristian Skibby
Turismeordfører Dennis Flydtkjær
Uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl
Udenrigsordfører Søren Espersen
Udlændingeordfører Pia Kjærsgaard
Veteranordfører Lise Bech