Dansk politi registrerer ikke dømtes etniske baggrund, kun deres statsborgerskab. Derfor kan der ikke laves en opgørelse som den aktuelle svenske, der viser, at indvandrere eller efterkommere af indvandrere står for flertallet af forbrydelser i Sverige

Mens en rapport i Sverige netop har vist, at 58 procent af alle sigtede i kriminalsager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, kan en tilsvarende opgørelse ikke laves i Danmark. For dansk politi registrerer kun dømte på deres statsborgerskab, ikke deres etnicitet.

Det fremgår af et svar, som Folketingets retsudvalg sidste år fik fra daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Det var Peter Skaarup (DF), der som daværende formand for Folketinget havde bedt justitsministeren oplyse antallet af dømte for bl.a. personfarlig kriminalitet i årene 2007, 2012 og 2017, fordelt på etnicitet. Men han kunne kun få oplysninger om de dømtes aktuelle statsborgerskab, ikke deres etniske ophav. For som det fremgik af svaret, henter Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) sine oplysninger fra CPR-registret, og her står personer kun registreret med det aktuelle statsborgerskab.

”POLSAS indeholder ikke oplysninger om en persons eventuelle tidligere statsborgerskab. Det er derfor ikke muligt ved elektronisk udtræk fra POLSAS at tilvejebringe oplysninger om, hvorvidt en dømt tidligere har haft et andet statsborgerskab. Personer med anden etnisk baggrund end dansk, der er danske statsborgere, fremstår i tabellerne nedenfor med dansk statsborgerskab uanset deres etniske oprindelse,” lød det i svaret, som Justitsministeren havde fået fra Rigsadvokaten.

Peter Skaarup sagde på den baggrund, at kriminalitetsstatistikken bør forbedres, så oplysninger om etnisk baggrund også fremgår.

”Vi vil slå et slag for, at man kan trække tal, der viser, hvad indvandringen betyder for kriminalitetsudviklingen. Vi synes, det er vigtigt viden at have for borgerne,” sagde Peter Skaarup til ditOverblik.

Den nye svenske rapport ”Indvandringen og kriminalitet – et 30 års perspektiv” viser sammenhængen mellem ophav og kriminalitet i Sverige fra 1985 til 2017. Rapporten, som ahr vakt opsigt, viser ikke kun, at 58 procent af alle mistænkte i kriminalsager nu har udenlandsk baggrund. Den viser også, at 71 procent af alle drab og drabsforsøg samt 61 procent af alle overfald i årene 2013-2017 blev begået af personer med udenlandsk baggrund. Personer med udenlandsk baggrund udgjorde i 2017 34 procent af alle svenskere.

Sidste år viste en anden undersøgelse fra Sverige, at mere end halvdelen af de personer, der var dømt for voldtægter, var født udenfor Europa.