KU-rektor lægger sig fladt ned efter Mikkel Bjørns opråb

0
2064
Refleksionsrummet på Københavns Universitet, hvor en skillevæg er opsat, så muslimske mænd og kvinder kan bede hver for sig. Foto: Anonym Studerende

Rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, giver Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn ret i, at det er dybt kritisabelt, at et såkaldt refleksionsrum er blevet brugt af muslimske studerende til kønsopdelt bøn og koranoplæsning

På Københavns Universitet må der ifølge egne retningslinjer ikke finde religiøs forkyndelse sted, og at man ikke kan leje lokaler til religiøse formål.

Alligevel har en studerende kunnet konstatere, at der på universitetet foregår kønsopdelt muslimsk bøn og koranrecitation.

Efter at være blevet kontaktet af den pågældende studerende, har DF’s Mikkel Bjørn tordnet mod ledelsen på Københavns Universitet og krævet, at ledelsen tager deres egne regler alvorligt.

“Det må være op til universitetsledelsen at opretholde demokratiske værdier på en offentlig betalt uddannelsesinstitution”, siger Mikkel Bjørn blandt andet til Berlingske.

Rektor, Henrik C. Wegener giver Mikkel Bjørn ret i hans kritik og forsikrer, at universitetet ikke er et rum for religiøs forkyndelse eller kønsdiskrimination.

“Jeg mener ikke, at vi kan have kønsopdelte eller formelle religiøse bederum, som kun er forbeholdt eller indrettet efter én religion. Derfor er vi omhyggelige med at sige, at de her rum er for alle, og det betyder, at vi ikke på nogen måde kan have kønsopdeling, for så er rummene ikke for alle”, siger rektoren til Berlingske og fortsætter:

“Principperne betyder også, at vi ikke kan have andagt på universitetet. Det kan man gå i kirken, synagogen eller moskeen og få.”

Ministeren afkræves svar

I forlængelse af sagen har Mikkel Bjørn stillet uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), et §20-spørgsmål, der lyder således:

Hvad mener ministeren om, at Københavns Universitet stiller lokaler til
rådighed for religiøse arrangementer med koranrecitation, når universitetets
egne interne regler foreskriver, at lokaler ikke kan udlånes til religiøse
aktiviteter, og mener ministeren, at det bør være tilladt at lave kønsadskilte
bederum i universiteters lokaler, sådan som det er tilfældet på Københavns
Universitet?

Spørgsmålet besvares mundligt af ministeren den 8. maj.