EU erklærer krig mod dansk historieundervisning – DF kræver Folketingets modstand

0
792
EU vil for alvor ind i de danske klasseværelser med deres beslutning omkring medlemslandenes historieundervisning. Foto: iStock, Andriano_cz

Europa-Parlamentet besluttede i starten af året, at EU-landenes historieundervisning skal have et nyt fokus. Wokeisme samt globale og europæiske forhold skal være dominerende, når historielærerne fremover stiller sig op ved tavlen i de danske folkeskoler, mener EU. Dansk Folkeparti vil have sagen rejst i Folketinget. 

Den danske folkeskoles historieundervisning skal fremover se noget anderledes ud i dag, hvis det står til EU, efter at Europa-Parlamentet den 17. januar vedtog beslutningen om europæisk historisk bevidsthed. Det kan betyde langt mindre fokus på danske historiske personer og begivenheder såsom Kong Christian IV, Svenskekrigene eller Genforeningen i 1920.

Og når det så er, skal de historiske personer og begivenheder ses i et nutidigt lys, hvor racisme, chauvinisme og ulighed er det centrale.

Det vil Dansk Folkeparti gennem et beslutningsforslag have Folketinget til at udtrykke klar modstand mod overfor Europa-Parlamentet.

Blandt andet står der i beslutningsteksten, at “(…) medlemsstaterne opfordres til at ajourføre deres læseplaner og undervisningsmetoder med henblik på at flytte fokus fra national til europæisk og global historie og for at give mulighed for at lægge større vægt på en overnational historieforståelse (…).”

I alt er der 28 uddybende underpunkter i Europarlamentets beslutning, hvor en række af dem fokusere på, at det er vigtigt at sikre politisk neutral historieformidling i nationalstaternes skolesystemer, og at det overordnede mål er, at eleverne skal lære “hvordan man tænker”, snarere end “hvad de skal tænke”.

Det står i kontrast til særligt punkt 14., hvor der står, at: “Europa-Parlamentet mener, at chauvinisme, kønsstereotyper, magtasymmetrier og strukturelle uligheder er dybt rodfæstet i europæisk historie, og beklager manglen på en tilstrækkeligt multikulturel og kønssensitiv tilgang til historieundervisning og anser det for afgørende at tackle marginaliseringen af kvinder og andre underrepræsenterede samfundsgrupper i historien og opfordrer medlemsstaterne til at sørge for et stærkere fokus herpå i de nationale læseplaner.”

Beslutningen blev stemt igennem Europa-Parlamentet med med 409 stemmer for og 165 imod. DF’s Anders Vistisen stemte som det eneste danske medlem imod.