Fordømmelse af Ungarn brød med EU’s afstemningsregler

0
5447
Ungars premierminister Viktor Orban taler i Europaparlamentet tirsdag i sidste uge. Foto: Photo by FREDERICK FLORIN / AFP

Et flertal i Europa Parlamentet sagde i sidste uge ja til at indlede en paragraf 7-sag mod Ungarn. Men der manglede 14 stemmer, hvis kravet om 2/3 flertal skulle have været opfyldt. “Ingen tvivl om, at der er regnet forkert,” siger Morten Messerschmidt (DF)

462. Så mange medlemmer af Europa Parlamentet skulle have stemt for, hvis sidste uges afstemning om at indlede en paragraf 7-sag mod Ungarn skulle have været vedtaget med 2/3 flertal, sådan som EUs egne regler kræver. Det skete ikke. Der var kun 448, der stemte for. Alligevel blev fordømmelsen af Ungarn vedtaget.

Det fik allerede i sidste uge Ungarn og Østrig til at klage til Europa Parlamentet over afstemningen, og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er nu på vej med spørgsmål om afstemningen til parlamentets præsidium.

En paragraf 7-sag kan føre til, at et medlemsland fratages sin stemmeret, fordi landet har overtrådt EU’s grundlæggende værdier. En sådan sag kræver 2/3 flertal i Europa Parlamentet ifølge Lissabontraktaten. Når en afstemning kræver andet end simpelt flertal, så fastslår parlamentets forretningsorden, at ’gule’ stemmer, dvs. blanke stemmer, skal tælles med.

Det blev de bare ikke ved Ungarn-afstemningen. Her tog man kun hensyn til de 448 ja-stemmer og 197 nej-stemmer. De 48, der stemte blankt, blev ikke medregnet. Var de blevet det, havde der manglet 14 stemmer i at opnå 2/3 flertal.

Messerschmidt: Ingen tvivl, de har regnet forkert

”Som jeg ser det, har man helt elementært regnet forkert. Jeg ved, at parlamentets formand har konfronteret de jurister, som sagde god for afstemningen, og at man har fået en redegørelse herfra, som blev drøftet på et møde i præsidiet i mandags. Den redegørelse vil jeg meget gerne se. Jeg ville personligt nødig være den fuldmægtig, der skulle begrunde, at det var gået rigtigt for sig. For der kan slet ikke være tvivl om, at de gule stemmer skal tælles med,” siger Morten Messerschmidt – og tilføjer:

”Hvis de gule stemmer var talt med, var sagen blev afvist. Det er væsentligt at understrege”.

Afstemningen i Europa Parlamentet var baseret på en rapport fra det hollandske parlamentsmedlem Judith Sargentin. Rapporten anklager Ungarn for bl.a. korruption, undertrykkelse af pressefriheden, hemmelig overvågning og manglende ligestilling. Dansk Folkepartis tre medlemmer stemte som de eneste danske parlamentarikere imod at indlede en paragraf 7-sag. Det skete med den begrundelse, at det er usagligt at gå efter Ungarn, når flere andre EU-lande har lignende problemer.

”Det er lidt pinligt, at en vedtagelse, der anklager Ungarn for ikke at leve op EU’s værdier, ikke selv lever op til EU’s egne regler,” siger Morten Messerschmidt.

Læs også: Anders Vistisen: Derfor stemte vi nej til at fordømme Ungarn

“Jeg ville personligt nødig være den fuldmægtig, der skulle begrunde, at det var gået rigtigt for sig”

FAKTA

Morten Messerschmidt henviser til disse regler om 2/3 flertal:

Lissabontraktatens artikel 354

“…..Ved anvendelsen af artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union træffer Europa-Parlamentet afgørelse med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer, der repræsenterer et flertal af dets medlemmer.”

Forretningsorden for Europa Parlamentet, artikel 178, stk. 3:

“Til vedtagelse eller forkastelse af en tekst tages ved beregning af afstemningsresultat kun hensyn til de afgivne “ja”- eller “nej”-stemmer, med mindre der er tale om tilfælde, for hvilke de er fastlagt et specifikt flertal i traktaterne”.