Efter dødsbrand på plejehjem: DF vil flytte ansvar for brandsikkerhed

0
736
27 ud af 264 dødsofre for ildebrande i årene 2014 til 2017 var beboere på plejehjem. Arkivfoto

Ansvaret for brandsikkerhed skal flyttes fra de kommunale bygningsmyndigheder til det kommunale beredskab, lyder et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti

Tre ældre kvinder døde, da der i august udbrød brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland. Det har siden vist sig, at brandsikkerheden på plejehjemmet var mangelfuld, og at flere påbud ikke var blevet fulgt. Det har sat spot på ansvaret for brandsikkerheden, som i dag ligger hos den kommunale bygningsmyndighed.

Danske Beredskaber har i et åbent brevtil regeringen og Folketinget påpeget, at det er et problem, at det er bygningsmyndigheden, der har ansvaret. Foreningen har anbefalet, at ansvaret for brandsikring flyttes til det kommunale beredskab – i praksis de kommunale beredskabskommissioner.

Dét forslag har Dansk Folkeparti nu gjort til et beslutningsforslag i Folketinget. Hvis det bliver vedtaget, vil regeringen blive pålagt at “tage de nødvendige lovgivningsmæssige intiativer, så myndighedsansafret fo rbrandsikkerhed i bygninger overdrages til de kommunale beredskaber,” som det hedder.

I forslaget, som kommunalordfører Susanne Eilersen står bag, understreges det, at der ikke er grund til at betvivle, at de kommunale bygningsmyndigheder gør deres bedste.

“Men når det handler om brandsikkerhed er der som regel behov for specialviden, som det naturligvis kan være vanskeligt for en bygningsmyndighed at besidde,” hedder det.

I sagen fra Farsøthhus er der bl.a. kommet frem, at der ikke var installeret sprinkleranlæg og at spisekøkkenet var indrettet i flugtgangen, som heller ikke havde røgsikre og selvlukkende døre. I følge Aarhus Stiftstidende havde kommunen givet plejehjemmet dispensation fra brandsikkerhedsreglerne, fordi det lå ved siden af brandstationen. Kommunen har siden erkendt, at det var en fejl at give dispensation.