Kommune ville ikke forbyde shariasvømning – Nu afviser minister deres begrundelse

0
623
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) slår fast, at Folkeoplysningsloven ikke sikrer retten til kønsopdelt svømning. Foto: Marie Hald

For et par uger siden spurgte Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), hvorvidt han ville bekræfte, at Folkeoplysningsloven ingen rolle spiller i forhold til kommunernes mulighed for at forbyde kønsopdelt svømning. Svaret er i direkte konflikt med en juridisk vurdering fra Roskilde Kommune

Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Roskilde Kommune, Merete Dea Larsen, får nu en håndsrækning fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Hun forsøgte i foråret at forbyde kønsopdelt svømning i kommunens svømmehaller, men blev afvist af et flertal i byrådet, der begrundede deres modstand med en vurdering fra forvaltningen, der nu viser sig at være forkert.

I et svar til partiets folketingsmedlem, Mikkel Bjørn, lyder det nemlig, at Folkeoplysningsloven intet har at gøre med, hvorvidt en kommune kan forbyde kønsopdelt svømning, som Roskilde Kommunes forvaltning ellers tidligere har påstået.

“Vi mener, at det fortsat er inden for foreningernes selvbestemmelsesret, herunder folkeoplysningsloven, hvordan foreningerne vil tilrettelægge deres aktiviteter, så længe de er lovlige”, lød det fra forvaltningen i Roskilde Kommune tidligere på året.

I selvsamme artikel beskrives det også, at udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) havde svaret Mikkel Bjørn, at ingen kommuner – heller ikke Roskilde Kommune – havde meldt tilbage, at de så nogen hindringer i at forbyde kønsopdelt svømning.

For en egentlig juridisk vurdering ift. begrundelse fra Roskilde Kommune henviste Kaare Dybvad Bek til kulturminister Jakob Engel-Schmidt, da Folkeoplysningsloven hører under Kulturministeriet, hvorfor Mikkel Bjørn rettede henvendelse til ham og spurgte om det kunne have sin rigtighed, at Folkeoplysningsloven forhindrer kommunerne i at forbyde kønsopdelt svømning.

Her lød svaret blandt andet, at “…Folkeoplysningsloven regulerer ikke, hvilke regler kommunerne kan fastsætte i forhold til benyttelse af lokale svømmehaller mv.”

Ministeren slår altså fast, at den juridiske vurdering fra Roskilde Kommune er forkert.

“Det er dybt forrykt, at Socialdemokratiet bruger folkeoplysningsloven til at afvise kommunalt forbud mod kønsopdelt svømning, når det efterfølgende viser sig at være det pure opspind. Hvordan skal vi kunne have tillid til faglige vurderinger fremadrettet?”, udtaler Mikkel Bjørn til DitOverblik.

Hele ministersvaret kan læses her.