DF kræver svar fra minister: Hvordan skal kommuner kunne stoppe shariasvømning?

0
997
Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Beks brev til de 12 kommuner har muligvis ingen gang på jord med den nuværende lovgivning. Foto: Folketings-TV

Var det blot for et syns skyld, da Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) for godt en måned siden opfordrede 12 kommuner til at sætte en stopper for kønsopdelt svømning? Det vil Dansk Folkeparti nu have svar på

12 ud af landet 98 kommuner svaret ja til, at de lægger svømmehaller til kønsopdelt svømning, efter at have modtaget et spørgeskema underskrevet af Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Flere borgmestre har siden udtalt, at de ikke ønsker at ændre det, da “det er godt for integrationen og får flere indvandrerpiger- og kvinder til at dyrke sport”.

Ministeren holder dog fast i, at det er udansk, men ønsker ikke at lovgive på området.

Det lugter lidt af en gratis omgang, mener Dansk Folkeparti, som nu vil have klarlagt, om det bare var et tomt slag ud i luften fra Kaare Dybvad Bek.

DF flere steder arbejdet lokalt for at få sagen til afstemning. Blandt andet i Roskilde Kommune, hvor DF’eren Merete Dea Larsen har modtaget et forvaltningssvar, som tilsiger, at kommunen ingen mulighed har for at forbyde kønsopdelte foreningsaktiviteter, heriblandt svømning. Begrundelsen er, at det er i strid med folkeoplysningsloven.

“Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt for en kommune at forbyde aktiviteter i en forening, som i øvrigt er lovlige. Ifølge Kommunernes Landsforenings vurdering er kønsopdelte aktiviteter ikke i strid med Folkeoplysningsloven. I loven (§4, stk. 3) står der, at en folkeoplysende forening skal ”som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål”. I bemærkningerne til denne bestemmelse skriver KL bl.a., at ”Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet…”. I en bemærkning til lovens bestemmelse om afgrænsning af deltagerkreds på et hold (§14, stk. 3), skriver KL også, at ”Kurser tilrettelagt for kvinder eller mænd anses for at opfylde åbenhedskriteriet.”

Loven giver dog forskellige muligheder – men også begrænsninger – for, at en kommune træffer beslutninger om, til hvad man ønsker at støtte. Det vil kræve en mere omfattende juridisk analyse at undersøge, om der er mulighed for at fjerne støtte til kønsopdelte hold”, lød det i svaret fra forvaltningen i Roskilde Kommune til DF’s byrådsmedlem Merete Dea Larsen.

Var brevet til de 12 kommuner et bluffnummer fra Kaare Dybvad Bek?

Dansk Folkeparti mistænker, at det brev, som blev sendt ud af ministeren til de 12 kommuner, mest er for syns skyld. For hvis kommunerne reelt ikke har nogen mulighed for at forbyde kønsopdelt svømning i de kommunale svømmehaller, har det blot været for symbolikkens skyld at udsende brevet, lyder kritikken.

Det agter Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard at få afklaret. Hun har derfor stillet ministeren nogle spørgsmål.

  1. “Vil ministeren oplyse, om det er muligt med den nuværende lovgivning, at forbyde kønsopdelte aktiviteter i kommunale faciliteter, det kunne f.eks. være svømning, hvor kun det ene køn må være til stede i svømmehallen, eller i andre af kommunens faciliteter, hvor der indrettes specifikke indgange for det ene og det andet køn, og hvor arrangementet direkte bliver kønsopdelt? Vil ministeren i afkræftende fald oplyse, om ministeren vil tage initiativer til, at lovgivningen bliver indrettet således, at et egentligt forbud vil blive muligt?”
  2. “Vil ministeren redegøre for, hvilke specifikke redskaber, ministeren vil opfordre kommunerne til at tage i brug, så de vil kunne forhindre kønsopdelte svømning, altså hvor den specifikke svømmehal er udelukket fra det modsatte køn?”

Dansk Folkeparti vil dermed holde Kaare Dybvad Bek op på at få kønsopdelt svømning forbudt i offentlige svømmehaller, og at kommunerne ikke skal kunne gemme sig bag folkeoplysningsloven.