Ulve slog 25 af hans får ihjel på én nat: “Vi bliver nødt til at regulere ulvebestanden”

0
3344
Ulve angreb forleden får på denne mark hos Storålam ved Holstebro.

Danmarks største fåreavler Storålam ved Holstebro har ikke tal på antallet af gange, hvor ulve har angrebet deres fåreflokke. Han havde torsdag besøg af Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, der er enig med ham: Myndighederne bør gå ind og regulere ulvebestanden

Angrebet og bidt ihjel. Fornylig blev Danmarks største fåreavler, Storålam ved Holstebro, udsat for det hidtil værste ulveangreb, som kostede ca. 25 får livet. Torsdag havde Storålams indehaver Jørgen Blazejewicz så besøg af Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, og Jørgen Blazejewicz havde en klar opfordring med til Dansk Folkepartis formand og resten af folketinget:

”Det bør være muligt at regulere de ulvebestande, der tager husdyr og generer folk dér, hvor de bor. Det er ikke rimeligt, at man ikke kan holde husdyr i et område, uden at blive generet af ulve,” siger Jørgen Blazejewicz.

Han tog Kristian Thulesen Dahl med på en tur rundt til det store areal vest for Holstebro, hvor Storålam holder ca. 4500-5000 får og lam i en kombination af fåreavl og naturpleje. Jørgen Blazejewicz har ikke tal på de gange, hvor ulve har angrebet hans får, og han fortæller om, hvor meget ekstra arbejde, Storålam har fået, efter at ulve slog sig ned i området for nogle år siden.

”Ulvene giver os store problemer. Vi har så forsøgt at hegne os ud af problemet, men hegnene giver så en masse andre udfordringer, fordi krondyr river hegnet ned og fordi der vokser græs op ved hegnet, som får tråden til at kortslutte,” fortæller Jørgen Blazejewicz.

Storålams indehaver Jørgen Blazejewicz fortæller Kristian Thulesen Dahl om de problemer med indhegning, som de mange ulveangreb giver.

Ekstra udgifter til indhegning og kontrol

Denne morgen har krondyr væltet et hegn på det areal, hvor 25 får blev dræbt forleden. Denne gang er der ikke sket noget, men truslen fra ulven betyder, at Storålam har måttet intensivere kontrollen med indhegningen, hvilket går ud over økonomien i fåreavlen.

”Vi får kompensation for de dyr, der bliver taget af ulvene, men vi har en enorm byrde med at holde øje med vores dyr. Loven siger, at vi i sommerhalvåret skal holde regelmæssigt tilsyn med indhegningen, hvilket vil sige to-tre gange om ugen. Men på grund af ulvene er vi nødt til at kontrollere hegnet dobbelt så meget,” fortæller Jørgen Blazejewicz.

Ulven er fredet i EU, men Miljøstyrelsen kan give dispensation til at dræbe såkaldte problemulve, det vil sige ulve, som gentagne gang skaber problemer. Jørgen Blazejewicz mener dog, at det i lighed med Tyskland og Norge bør være myndighederne, som tager sig af at regulere ulvebestanden løbende.

”Vi skal som avlere ikke gå rundt og lege ulvejægere. Ulven bevæger sig på et kæmpe territorium – vi taler måske 20 gange 20 km – så det bør være myndighederne, der tager sig af opgaven med regulering,” siger Jørgen Blazejewicz.

Han fortæller, at den nuværende ulveflok formentlig er grundlagt af en hvalp fra en tidligere flok i området og en hanulv, der er kommet fra Tyskland.

“Det er ulve, som i Schleswig-Holsten er kendt for at angribe ulve,” siger han.

Ulve er en konstant trussel for får og lam i dette område vest for Holstebro.

Kristian Thulesen Dahl: Tag bekymringen alvorligt

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl mener, at folketinget som minimum bør imødekomme ønsket fra fåreavlerne om regulering. Det sagde han efter dagens besøg hos Storålam.

”Som minimum skal det være muligt at regulere ulvebestanden i de områder, hvor den kommer for tæt på og skaber problemer for de mennesker, som driver et erhverv som fåreavlerne, der igen og igen oplever, at deres dyr dræbes af ulve. Så det vil jeg prøve at få opbakning til på Christiansborg,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, at de problemer, ulven skaber, ikke bliver taget tilstrækkelig alvorligt.

”Vi skal tage den bekymring alvorlig, som mange af de mennesker, der lever i de områder, hvor ulven er, giver udtryk for. Og det synes jeg ikke, at alle gør. Jeg synes man mange steder negligerer bekymringen og bare ser ulven som et fascinerende dyr. Men der altså nogle mennesker, som lever med den og er bekymret,” siger DF-formanden.