Skaarup: Paradigmeskiftet vil give resultater allerede i år

0
3838
Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets retsudvalg.

Paradigmeskiftet i udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti og regeringen blev enige om under finanslovsaftalen, er nu gjort til dansk lov. Det vil give resultater allerede i 2019, forudsiger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup

Opholdstilladelser til flygtninge udstedes fremover kun til midlertidigt ophold; retskravet til permanent bolig afskaffes; integrationsydelsen sænkes med 2000 kr. og skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen; integrationsprogrammer for nyankomne flygtninge skifter navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer; der åbnes mulighed for at indføre et loft over antallet af familiesammenføringer.

Sådan lyder nogle af de ændringer af udlændinge- integrations- og repatrieringsloven, som regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet netop har vedtaget.

De mange ændringer er samlet under lovforslag “L140” og bedre kendt som paradigmeskiftet. De betyder, at dansk udlændingepolitik nu får fokus på midlertidighed og hjemsendelse fremfor for integration, og hos Dansk Folkeparti, som har presset på for at få paradigmeskiftet, er der en klar forventning om, at dagens historiske lovændringer vil give hurtige resultater.

“Vi kommer til at gå så tæt på konventionernes praksisgrænser som muligt, så jeg tror, at vi allerede i 2019 vil komme til at se resultater. Der vil være færre flygtninge, der får deres opholdstilladelser forlænget, og der vil være flere, der sendes hjem og kan være med til at genopbygge deres hjemland,” siger DFs gruppeformand Peter Skaarup.

“Det falder jo også meget præcist sammen med, at Islamisk Stat formentlig bliver smidt på porten det sidste sted, de er i Syrien. Dermed vil den grund, som mange havde for at flygte fra Syrien, være væk,” fortsætter han.

“Vi kommer til at gå så tæt på konventionernes praksisgrænser som muligt, så jeg tror, at vi allerede i 2019 vil komme til at se resultater”

Peter Skaarup, gruppeformand, Dansk Folkeparti

“Ikke bare snak”

Hidtil er ni ud af ti flygtninge endt med at blive i Danmark, men den statistik skal der nu laves markant om på. En politisk kommentator sagde forleden, at “denne gang mener politikerne det alvorligt – det her kommer til at betyde en omfattende ændring at den måde, vi har talt udlændingepolitik på”.  Den vurdering er Peter Skaarup selvsagt ikke uenig i:

“På nogle helt afgørende områder, vil der nu komme nye toner fra myndighedernes side. Når folk kommer til Danmark, vil de få at vide, at de skal altså være forberedt på, at de skal hjem igen på et tidspunkt. Det er ikke bare snak, der er magt bag ordene. Der bliver lavet en hjemsendelsesplan, og når der er fredeligere i ens hjemland, skal man ikke regne med at få forlænget sin opholdstilladelse. Så skal man tilbage”.

En stor del af opgaven skal løftes ud i kommunerne. Er de klar til det?

“Det vil de blive. Ministeriet vil klæde dem på til at løfte opgaven. Vi vil selvfølgelig holde meget kraftigt øje med, at de ting, der står i lovforslaget, vil blive fulgt til dørs og brugt i praksis,” siger Peter Skaarup.

L140 blev vedtaget torsdag formiddag med et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet.

Glædeligt at Socialdemokratiet gik med

Han glæder sig over, at Socialdemokratiet endte med at stemme for L140, selv om partiet i første omgang var modstander af den nye, lavere hjemsendelsesydelse.

“Det er glædeligt at Socialdemokratiet er gået med. Man skal så hæfte sig ved, at de havde en masse ændringsforslag og at alle de øvrige oppositionspartier er imod, så oppositionen er vildt splittet. Men nu bliver det svært for Socialdemokratiet at komme på den anden side af valget og pille noget ud. Og vi vil holde skarpt øje med at det ikke sker. Vi vil være vagthunden, der sikrer, at den stramme udlændingepolitik fortsætter efter valget, uanset hvem der bliver statsminister,” siger Peter Skaarup.

Paradigmeskiftet blev forhandlet på plads i forbindelse med finanslovforhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og Peter Skaarup understreger, at der er tale om et kompromis. Derfor er der i Dansk Folkepartis optik også brug for flere stramninger.

“Hvis vi havde haft 90 mandater, så havde paradigmeskiftet set anderledes ud. Så havde vi nok strammet endnu mere på indrejseforbuddet, og så var hjemsendelsesydelsen nok blevet endnu lavere. Men det var det vi kunne komme igennem med på nuværende tidspunkt. Hvis vi kan se muligheder for at stramme yderligere op, vil vi arbejde på det,” siger Peter Skaarup.

“Vi vil være vagthunden, der sikrer, at den stramme udlændingepolitik fortsætter efter valget, uanset hvem der bliver statsminister”

Peter Skaarup, gruppeformand (DF)