Finansministeriet: Hjemsendelse af flygtninge kan spare millioner

0
42782
Foto: Nationalbanken

Beregninger fra Finansministeriet anslår, at det danske samfund kan spare mindst 2,2 millioner kroner pr. voksen flygtning og familiesammenførte, der rejser hjem. Dansk Folkeparti vil bruge beregningerne til at lægge pres på de andre partier i finanslovsforhandlingerne

2,5 millioner kroner. Så meget vil Danmark alt i alt kunne spare i offentlige udgifter, hvis en ikke-vestlig flygtning på 20 år rejser tilbage til sit hjemland. Det viser beregninger, som Finansministeriet har lavet for Udlændinge- Integrations- og Boligudvalget.

Det er Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen, der har spurgt til det samlede regnestykke for at hjemsende flygtninge og deres familier. Henriksen, der også er formand for udvalget, har bedt om en samlet “livs-opgørelse” over udgifter og besparelser for det offentlige, hvis flygtninge og familiesammenførte rejser hjem igen i stedet for at tage permanent ophold i Danmark.

Med i regnestykket indgår de ca. 130.000 kroner, som den danske stat tilbyder personer, der rejser frivilligt ud af landet. Når det alligevel ender med en millionbesparelse for den danske stat, skyldes det at mange flygtninge ikke får et job. De ender derfor med at være en netto-udgift for samfundet. Med andre ord kan flygtningenes samlede betalinger af skatter og afgifter ikke opveje udgifterne til overførselsindkomster og offentlige serviceydelser.

Besparelsen svinger lidt, afhængig af alder. Mens der spares 2,5 millioner kroner for en 20-årig person, så er besparelsen 2,2 millioner for en 25-årig. Derfra er besparelsen nogenlunde den samme til 40 års-alderen, hvorefter den stiger:

Besparelse på de offentlige finanser pr. flygtning eller familiesammenførte pr. flygtning ved genudvandring for forskellige aldersgrupper.

Set fra Martin Henriksens bord bekræfter tallene, at det kan betale sig at sende flygtninge hjem.

”Det er faktisk en god forretning for Danmark. Oveni skal man tænke på, at vi undgår en masse kulturkonflikter,” siger han.

“Sværere at argumentere for integration”

Dansk Folkeparti vil nu bruge tallene til at lægge ekstra pres på de andre partier i finanslovsforhandlingerne, hvor DF har hjemsendelsespolitikken, det såkaldte paradigmeskifte, som et af sine hovedprioriteter:

”De andre partier får sværere og sværere ved at argumentere for, at det bedre kan betale sig for Danmark at bruge pengene på integration. Opgørelsen viser klart, at den økonomiske gevinst ligger i hjemsendelse. Og selv om de får penge for at rejse hjem, så er det en gevinst for Danmark. Her er svaret fra finansministeriet tydeligt,” siger han.

Tallene skal også bruges til presse kommuner til at en mere aktiv hjemsendelsespolitik:

”Staten og kommunerne skal direkte opfordre de dårligt integrerede udlændinge til at forlade Danmark. De kan sågar få tilskud med fra staten, hvis de lover aldrig at vende tilbage igen. Men vi skal også tvinge flere udlændinge med asylstatus til at forlade Danmark, og de behøver så ikke at få et tilskud med. Det er vi så småt i gang med og myndighederne har undersøgt om ca. 1000 udlændinge kan få inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse. Jeg er overbevist om at det er den vej, vi skal gå,” siger Martin Henriksen.

“Opgørelsen viser klart, at den økonomiske gevinst ligger i hjemsendelse”

Martin Henriksen, udlændingeordfører (DF)