Rumænske kriminelle kan udleveres til Rumænien

0
1654

Sidste år satte Højesteret hælene i overfor udvisning af kriminelle rumænere, fordi rumænske fængsler ikke levede til menneskerettighedskonventionen. Nu er udvisningen kommet i gang

Udleveringen af kriminelle rumænere til afsoning i Rumænien er så småt ved at komme i gang. Den første blev udleveret den 2. februar 2018, og 4. september blev endnu en rumæner udleveret.

Udleveringen af rumænere dømt for kriminalitet i Danmark blev sat i stå af Højesteret den 31. maj 2017. Det skete fordi Højesteret vurderede, at pladsforholdene i de halvåbne og åbne rumænske fængsler ikke levede op til kravene i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Beslutningen førte til, at fire udleveringssager blev sat i bero, og siden har de rumænske myndigheder i hver enkelt sag skulle garantere, at forholdene i de rumænske fængsler overholder konventionen.

I alt har Justitsministeriet bedt om garantier i 16 sager siden Højesteretsdommen. Det oplyser Justitsministeriet i et svar til Folketingets Retsudvalg. To er udleveret og yderligere fem er klar til udlevering. Om de resterende ni, skriver ministeriet:

“Justitsministeriet og Rigsadvokaten vil hurtigst muligt træffe beslutning om henholdsvis udlevering og overførsel i de i alt 9 resterende sager, hvor de rumænske myndigheder har udstedt garantier med oplysninger om afsoningsforholdene”.