Trods folketingsflertal: Udlændinge køber danske sommerhuse i stor stil

0
1720
Det er mere reglen end undtagelsen, at der gives dispensation, når udenlandske statsborgere søger om tilladelse til at købe et dansk sommerhus. Arkivfoto

Mere end 300 udlændinge fik sidste år dispensation til at købe et dansk sommerhus. Folketingsflertal har ellers krævet et “væsentligt fald” i antallet af dispensationer. DFs EU-ordfører Morten Messerschmidt vil have nedsat task force

Selv om udlændinge som udgangspunkt ikke kan købe sommerhuse i Danmark, blev der i 2019 givet mere end 300 dispensationer til udenlandske statsborgere, som ville købe et dansk sommerhus.

Et flertal i Folketinget pålagde ellers den daværende regering i 2018, at den “hurtigst muligt” skulle sikre “et væsentligt fald” i antallet af dispensationer. Det skete som udløber af et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti, som havde forsøgt at få indført en max-grænse på 20 årlige dispensationer.

Socialdemokratiet var blandt de partier, som ville have færre dispensationer. Men nye tal viser, at der kun er sket et meget lille fald i 2019, hvor Socialdemokratiet overtog regeringsmagten.

Over 300 tilladelser i 2019

I de sidste ti år er der givet i alt 2577 dispensationer. Antallet er stort set steget år for år til 2018, hvor det toppede med ca. 385 tilladelser. Derefter faldt antallet til ca. 320 i 2019. Men det er stadig det næsthøjeste antal dispensationer nogensinde.

Samtidig viser tallene, at flertallet af ansøgninger ender med at give en tilladelse. I 2019 var det 63 procent af alle ansøgninger, der udløste en tilladelse.

Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt er skuffet over, at regeringen ikke har gjort mere for at begrænse antallet af dispensationer.

“Der er gode grunde til, at vi har sommerhusprotokollen. Hvis det bliver lettere for udlændinge at købe sommerhuse, så stiger efterspørgslen og så stiger priserne, fordi udbuddet er begrænset. Resultatet er, at almindelige danskere ikke har råd til at købe et sommerhus, og vi risikerer store sommerhusområder, der ligger øde hen store dele af året, fordi de udenlandske ejere ikke bruger sommer,” siger Morten Messerschmidt.

“Hvis det bliver lettere for udlændinge at købe sommerhuse, så stiger efterspørgslen og så stiger priserne”

Morten Messerschmidt, EU-ordfører, Dansk Folkeparti
Morten Messerschmidt, klima- energi og EU-ordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Morten Messerscmidt: Nedsæt en task force

Justitsministeriet sendte i sidste uge et notat til Europaudvalget om sommerhusreglen og arbejdet med at begrænse antallet af dispensationer. Heraf fremgår det, at juristerne ikke mener, at der indenfor EU-reglerne vil kunne gøres meget andet end at skærpe kontrollen med ansøgningerne. Og da ansøgningerne afgives under straffeansvar, er det usikkert, om øget kontrol overhovedet vil føre til færre tilladelser, lyder det.

Dét svar er Morten Messerschmidt ikke tilfreds med. Han ser det som endnu et eksempel på, at folketingsflertal ønsker bremses med henvisning til EU-regler. Messerschmidt mener derfor, at regeringen bør nedsætte en taskforce, der skal undersøge, hvordan flertallets ønsker kan gennemføres, når EU-lovgivning er i vejen.

”Vi har en masse sager, hvor EU står i vejen for det, som flertallet i Folketinget vil. Derfor vil det være naturligt med en taskforce, der får til opgave at kigge på, hvordan reglerne kan ændres, når EU står i vejen. Desværre virker det som, regeringen er lidt resignerende på området. Socialdemokratiet mener åbenbart ikke det samme i regering, som de mente, før de kom i regering,” siger Morten Messerschmidt.

“Socialdemokratiet mener åbenbart ikke det samme i regering, som de mente, før de kom i regering”

Morten Messerschmidt

Forbud siden 1959

Forbuddet mod udlændinges køb af sommerhuse går tilbage til 1959 og har været gældende, siden Danmark kom med i EF i 1973. Sommerhusprotokollen var derfor gældende, da Maastricht-traktaten trådte i kraft 1. november 1993.

Ifølge reglerne skal man have boet minimum fem år i Danmark, for at kunne købe et dansk sommerhus. Det er statsborgere fra Norge (1346) og Tyskland (644), der har fået langt de fleste af de i alt 2577 dispensationer, som er givet 2009-2019.