Pia Kjærsgaard er dybt bekymret over 10-minutterspleje i Vordingborg

0
1053
Pia Kjærsgaard er ældreordfører for Dansk Folkeparti.

Det giver anledning til alvorlige bekymringer hos DF’s ældreordfører, Pia Kjærsgaard, at en medarbejderrepræsentant i ældreplejen i Vordingborg har udtalt til Sjællandske Nyheder, at arbejdsforholdene er så dårlige, at de hverken har tid til de ældre og bliver syge af at gå på arbejde.

”Det er et nødråb. Folketinget skal indover”.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis ældreordfører Pia Kjærsgaard til Sjællandske Nyheder, der netop har bragt historien om, hvordan de ansatte i plejedistrikt Solvang i Vordingborg er så pressede, at de ikke kan bruge mere end 10 minutter ved hvert besøg hos den enkelte ældre. Der fortælles om en hverdag fyldt med stress samt angst for at blive fyret, hvis man råber op.

Samtidig har der været tre forskellige ældrechefer på blot ét år.

Ikke kun et Vordingborg-problem

Pia Kjærsgaard mener, at situationen i Vordingborg er virkelighedens billede på den danske ældrepleje som helhed.

”Lokalpolitikerne kan intet gøre. Det her er et problem i hele landet. Det er derfor Folketinget, der skal indover”, lyder det videre fra Pia Kjærsgaard Sjællandske Nyheders artikel.

Den nye ældrelov er utilstrækkelig

Pia Kjærsgaard påpeger også, at den nye ældrelov – som regeringen og de andre aftalepartier er blevet enige om – er mangelfuld i forhold til at hjælpe på lige præcis de problemer, vi ser i Vordingborg.

Aftalen er for ukonkret i forhold til de faste teams, der nu bliver rullet ud i hele landet, men også i forhold til demens og de mange plejeboliger, der mangler rundt omkring i landet, mener hun.

Ministeren skal give svar

Ældreministeren skal svare på to §20-spørgsmål med direkte afsæt i sagen fra Vordingborg.

”Hvorfor påstår ministeren at have den ældre i fokus i ældreaftalen, når ældre i plejedistriktet Solvang i Vordingborg kun har mulighed for at modtage mellem 10,5 og 12 minutters reel pleje, hvilket den »historiske« ældreaftale ikke er kommet med nogen konkrete løsningsforslag til?”

Også distriktets sygdomssituation på grund af det stressende arbejdsmiljø vil i den virkelige verden umuliggøre at have faste teams, som er en central del af ældreloven, hvorfor Pia Kjærsgaard også har spurgt ind til dette.

”Hvordan har ministeren i sinde at implementere faste teams i plejedistriktet Solvang i Vordingborg, hvor medarbejderne grundet deres store arbejdspres lider af sygdom og derfor ofte kun kan stille med 4 ud af 16 medarbejdere, hvilket også gør sig gældende andre steder?”, lyder det andet spørgsmål fra Pia Kjærsgaard til ældreminister, Mette Kierkgaard (M).