Styrkelse af psykiatrien i Region Sjælland

0
408

Af Jan Herskov, regionsrådsmedlem (DF) i Region Sjælland, medlem af social- og psykiatriudvalget 

På regionsrådsmødet i denne uge blev der vedtaget en styrkelse af psykiatrien i Region Sjælland.

Dansk Folkeparti har i psykiatriudvalget arbejdet for at personalesituationen blev forbedret væsentligt, hvilket der nu er gode muligheder for.

Det blev vedtaget, at der skal ske en opnormering af personale ligesom der skal etableres en rekrutterings- og fastholdelsesenhed. Psykiatrien i Region Sjælland har en personaleudskiftning på ca. 20 procent om året, hvilket er alt for højt. Det skal der nu sættes ind overfor med en opnormering af personalet, hvilket skal give et bedre arbejdsmiljø og mere ro på afdelingerne. Dette skal være til gavn for både patienter og ansatte i psykiatrien.

Dansk Folkeparti har foreslået, at der kommer en ny psykiatriassistent uddannelse til psykiatrien. Der mangler mænd i psykiatrien. Der er en kønsfordeling på 81 procent kvinder og 19 procent mænd. En ny uddannelse som skal ligge op af SOSU uddannelsen skal indeholde lære om psykiatriloven, sygdomslære, etik i psykiatrien samt psyko-fysisk træning. Derudover skal der være praktiktid i psykiatrien i Region Sjælland.

Derudover er Dansk Folkeparti tilfredse med at det blev vedtaget, at der etableres udkørende og opsøgende teams i regionens 17 kommuner, hvilket skal gøre at flere kan blive behandlet hurtigere fx hos egen læge eller hos en psykolog. Mange borgere kan behandles uden at de nødvendigvis skal indlægges på psykiatrisk afdeling.