Udlændingestyrelsens ansatte må gerne hjælpe Refugees Welcome

0
4848
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) under samråd om parallelsamråd i sidste uge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) afviser, at det giver habilitetsproblemer at ansatte i Udlændingestyrelsen laver frivilligt arbejde for flygtningevenlige organisationer. Pia Kjærsgaard (DF) er helt uenig og vil nu vide, om der har været sager om inhabilitet i Udlændingestyrelsen i 2020

Udlændinge- og integerationsminister Mattias Tesfaye (S) ser ingen problemer i, at ansatte i Udlændingestyrelsen arbejder frivilligt i deres fritid for flygtningevenlige organsiationer som Refugess Welcome Denmark og Dansk Flygtningehjælp.

Det fastslår ministeren i et svar til Dansk Folkepartis udlændingeordfører Pia Kjærsgaard.

“Jeg har tillid til at medarbejderne i Udlændingestyrelsen overholder de pligter, der påhviler dem som upartiske embedsmænd,” skriver Mattias Tesfaye i sit svar.

“Jeg har tillid til at medarbejderne i Udlændingestyrelsen overholder de pligter, der påhviler dem som upartiske embedsmænd”

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i svar til Pia Kjærsgaqard

Baggrunden er, at Dansk Folkeparti for nylig blev opmærksom på, at flere medarbejdere i Udlændingestyrelsen laver frivilligt arbejde for bl.a. Refugees Welcome Denmark. Det drejer sig bl.a. om en medarbejder, der i følge sin profil på Linkedin yder juridisk rådgivning for Refugees Welcome Denmark; en organisation, der selv beskriver sit virke sådan her:

“Refugees Welcome er en lille, humanitær organisation, baseret på frivilligt arbejde. Vores udgangspunkt er Flygtningekonventionen og menneskerettighederne. Vores primære indsats er gratis juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere. Samtidig arbejder vi for at forbedre flygtninges retssituation generelt og for at oplyse om flygtninges forhold i Danmark”.

Refugees Welcome beskriver sig selv som “en lille, humanitær organisation, baseret på frivilligt arbejde. Vores udgangspunkt er Flygtningekonventionen og menneskerettighederne. Vores primære indsats er gratis juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere. Samtidig arbejder vi for at forbedre flygtninges retssituation generelt og for at oplyse om flygtninges forhold i Danmark”. Se mere på refugeeswelcome.dk

Pia Kjærsgaard: Strider imod hinanden

Pia Kjærsgaard mener, at det kan sætte spørgsmålstegn ved de ansattes upartiskhed, når de i fritiden hjælper flygtninge, der søger asyl i Danmark.

“Jeg synes det lyder som noget, der strider imod hinanden,” sagde hun for nylig til ditOverblik.

Derfor stillede Pia Kjærsgaard 30. september en række skriftlige spørgsmål til ministeren om sagen. Hun ville bl.a. vide, hvilke regler der gælder for de ansattes frivillige arbejde, om der har været sager om habilitetsproblemer og hvad ministeren selv mener om, at Udlændingestyrelsens ansatte arbejder for eksempelvis Refugees Welcome Denmark.

Styrelse afviser problemer

Mattias Tesfaye afviser, at der er noget problem. Han har tillid til at medarbejderne overholder deres pligter som upartiske embedsmænd, skriver han. Udlændingestyrelsen kan heller ikke få øje på problemer.

Ministeriet har indhentet et svar fra styrelsen, og herfra lyder det, at medarbejderne “som offentligt ansatte skal handle i overensstemmelse med gældende ret, herunder overholde de grundlæggende forvaltningsretslige regler om habilitet og upartiskhed”.

Skulle en medarbejder vurdere, at der kan være et habilitetsproblem:

“…har den pågældende pligt til at underette sin leder med henblik på, at lederen vurderer, om medarbejdferen er inhabil i forhold til den konkrete sag,” lyder det.

Hvor mange gange det er sket, kan styrelsen ikke oplyse. Den slags henvendelser registreres nemlig ikke, lyder det. Men det vil generelt “have undtagelsens karakter”, at frvilligt arbejde kan gøre en medarbejder inhabil.

“Det bemærkes hertil, at de grundlovssikrede rettigheder om ytringsfrihed og foreningsfrihed også gælder for offentligt ansatte,” skriver Udlændingestyrelsen.

“De grundlovssikrede rettigheder om ytringsfrihed og foreningsfrihed gælder også for offentligt ansatte”

Udlændingestyrelsen i svar

“Politisk interesse kan ikke begrunde inhabilitet”

Udlændingestyrelsen fastslår samtidig, at en organisations politiske holdninger ikke kan begrunde inhabilitet:

“Det fremgår af forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, f.eks. hvis vedkommende har en nær tilknytning til en forening, der har en særlig interesse i sagens udfald.

En generel foreningsmæssig, ideologisk eller politisk interesse, som foreningen er bærer af, vil derimod i almindelighed ikke begrunde inhabilitet, jf. punkt 16 i Vejledning om forvaltningsloven,” skriver styrelsen.

Læs svaret fra ministeriet og styrelsen her

DFs værdi- og udlændingeordfører, stifter og tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Arkivfoto: Carsten Lundager

Pia Kjærsgaard kræver flere svar

Pia Kjærsgaard er dog ikke tilfreds med ministerens svar. Hun siger i en kommentar til ditOverblik:

“Jeg mener ikke, at ministeren svarer på spørgsmålet om der har været sager eller tilfælde med habilitets- og/eller upartiskhedsproblemer med ansatte i Udlændingestyrelsen. Sagen er, at Dansk Folkeparti finder det forkert, hvis ansatte i Udlændingestyrelsen i fritiden arbejder for flygtningevenlige organisationer som eksempelvis Refugees Welcome og Dansk Flygtningehjælp, og dér yder vejledning i de danske asylregler, og måske om hvordan man som asylansøger navigerer gennem reglerne får opholdstilladelse i Danmark,” siger Pia Kjærsgaard.

“Dansk Folkeparti finder det forkert, hvis ansatte i Udlændingestyrelsen i fritiden arbejder for flygtningevenlige organisationer som eksempelvis Refugees Welcome og Dansk Flygtningehjælp”

Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører (DF)

Hun har nu stillet endnu et spørgsmål til Mattias Tesfaye om sagen:

“Jeg vil vide, om der i 2020 har været konkrete sager. Det har jeg en mistanke om, at der har været, og hvis det er korrekt, så må det frem i lyset,” siger Pia Kjærsgaard.

For nylig kom det frem i et svar til en borger fra Udlændingestyrelsen, at man ikke behøver at være dansk statsborger for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse i Danmark. Det svar har fået DFs gruppeformand Peter Skaarup til at stille spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Skaarup mener, at det bør forhindres, at ikke-danske statsborgere kan arbejde i udlændingestyrelsen.

Tidligere artikler:

Man behøver ikke være dansk statsborger for at behandle sager om opholdstilladelse

Ansatte i Udlændingestyrelsen laver frivilligt arbejde for flygtningevenlige organisationer

Ansat i Udlændingestyrelsen kaldte Martin Henriksen for “fjols”, “umenneskelig” og “snæversynet”