Jurister åbner for loft over familiesammenføringer

0
15138
Arkivfoto

Nyt tysk loft over familiesammenføringer har inspireret DF og S. Svar fra jurister i udlændinge- og integrationsministeriet viser i følge de to partier, at Danmark kan følge det tyske eksempel og lave et loft

Tyskland har 1. august indført et loft over antallet af familiesammenføringer for flygtninge med begrænset beskyttelsesstatus. Nu mener både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, at der er juridisk grundlag for at gøre det samme i Danmark.

Dansk Folkeparti lancerede forslaget om et loft efter tysk forbillede på sit sommergruppemøde for tre uger siden. Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye har fulgt udviklingen i Tyskland “med stor interesse”, sagde han forleden til ditOverblik.dk, og samme Tesfaye har nu fået et svar på et spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren, som får ham til at mene, at et loft er muligt, uden at bryde konventionerne.

”Der er intet i dette svar, der overbeviser mig om, at det ikke kan lade sig gøre med en dansk model,” siger Mattias Tesfaye til Kristeligt Dagblad.

Konventioner kan fortolkes

Tyskland har indført et loft på max. 1000 familiesammenførte om måneden. Omsat til danske forhold, vil det svare til et loft på 70 familiesammenføringer. Et loft over antallet er hidtil blevet afvist med henvisning til den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Men konventionen rummer en hel del fortolkningsmuligheder, fremgår det af ministeriets svar:

”(…) Medlemsstaterne har imidlertid en relativt bred skønhedsmargin, når det kommer til at gøre indgreb omfattet af EMRK artikel 8,” hedder det.

Og – skriver juristerne – der kan lægges vægt på ”den indrejsendes kulturelle og familiemæssige tilknytning til oprindelsesstaten”.

Juristerne slutter med at skrive:

“Det kan udledes af EMD’s (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, red.) praksis, at EMRK artikel 8 ikke indebærer en generel og ubetinget ret til familiesammenføring, da familier ikke efter artikel  8 har en umiddelbar ret til at vælge det land, hvori de vil udøve deres familieliv”.

Og, tilføjer ministeriets jurister, der skal foretages en konkret vurdering i hver sag om “hvorvidt det på baggrund af sagens samlede omstændigheder er proportionalt – bl.a. ud fra Danmarks ret til at kontrollere indvandringen – at meddele afslag på opholdstilladelse”.

“Regeringen må op i gear”

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen læser også svaret som en åbning til at gå videre ad den tyske vej:

”Jeg må forstå det sådan, at der juridisk set er mulighed for at stramme yderligere op på reglerne. Derfor er det alene den politiske opbakning, vi mangler. Det betyder, at bolden ligger hos regeringen. Det skal vi nok minde dem om,” siger Martin Henriksen.

Han savner, at regeringen går mere aktivt ind i sagen:

”Jeg håber, at regeringen snart kommer op i gear. Det har stået stille for længe, og derfor kommer Dansk Folkeparti også til at lægge pres på regeringen i den kommende tid,” siger han til ditOverblik.

”Som det fremgår af svaret, kan vi faktisk gøre en del, også indenfor konventionerne, hvis det blandt andet handler om at kontrollere indvandringen. Og det er jo sagen i en nøddeskal, for det er jo lige præcis det vi vil,” siger Martin Henriksen, som mener, at regeringen hidtil ”har gemt sig bag konventionerne og juristerne”, i stedet for at gøre noget:

”I sidste ende er det ikke et spørgsmål om juridiske vurderinger men om politisk vilje,” siger Martin Henriksen.

Cirka 4500 flygtninge har fået midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark i perioden 2015-2017. Ifølge de nuværende regler kan de søge om tilladelse til familiesammenføring efter tre år. Derfor haster det med at lave et loft, mener Dansk Folkeparti.

Læs også: Naser Khader: Tysk loft over familiesammenføringer er enormt interessant

Læs også: Socialdemokratiet vil have loft over opholdstilladelser

Læs også: DF: Følg Tyskland – sæt loft over familiesammenføringer