DF: Følg Tyskland – sæt loft over familiesammenføringer

0
35381
Tyskland har pr. 1. august indført nye familiesammenføringsregler, som bl.a. lægger et loft over antallet af familiesammenføringer for krigsflygtninge.

Tyskland sætter nu et loft over antallet af familiesammenføringer. Vi skal gøre det samme i Danmark, siger DFs gruppeformand Peter Skaarup

”Det er i strid med konventionerne”. Sådan har svaret været, når Dansk Folkeparti har foreslået, at der skal lægges et loft over antallet af familiesammenføringer til Danmark. Men nu gør Tyskland det, som hidtil har været umuligt i Danmark: De sætter et loft over antallet af personer, som kan blive familiesammenført.

Det nye loft, som gælder personer med “begrænset beskyttelsesstatus”, hvilket vil sige krigsflygtninge, er netop trådt i kraft. Resten af året vil der maksimalt kunne komme 5000 personer til Tyskland via familiesammenføringer. Pr. 1. januar 2019 bliver det maksimale antal 1000 personer pr. måned – og der vil ikke kunne overføres et antal til næste måned, hvis ikke man når op på 1000.

Det tyske tiltag får Dansk Folkeparti til igen at bringe forslaget om et loft op i Danmark. Når Tyskland kan, så kan Danmark også, fastslår gruppeformand Peter Skaarup:

”Vi er hidtil blevet fortalt, at det ikke er muligt at lave et loft, fordi det er konventionsstridigt. Men konventioner er ikke særligt præcise, de kan fortolkes, og når Tyskland nu fortolker anderledes end vi hidtil har gjort i Danmark, så kan vi også gøre det,” siger Peter Skaarup, som har peget på, at den tyske grænse på 1000 personer vil svare til ca. 70 om måneden i Danmark:

”Det præcise antal interesserer os ikke så meget. Det vigtige er, at man principielt kan lægge et loft. Så må vi sætte os ned politisk og blive enige om, hvor det loft kan lægges,” siger Peter Skaarup.

Der er allerede lavet 13 stramninger på familiesammenføringsområdet. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg har sagt, at man er gået til grænsen. Kan man gøre mere?

”Ja, det mener jeg absolut man kan,” lyder det fra gruppeformanden.

“Når Tyskland nu fortolker anderledes end vi hidtil har gjort i Danmark, så kan vi også gøre det”