Sygeplejestuderende ville til Israel – fik tilbudt praktik i Palæstina

0
3323

En sygeplejestuderende ville i praktik i Israel men kunne kun få tilbudt en praktikplads i Palæstina. De manglende muligheder i Israel er i strid med ånden i samarbejdsaftale mellem Danmark og Israel, mener regionsrådspolitiker

Israel har et af verdens bedste hospitalsvæsener og nogle af verdens førende universiteter. Alligevel gik en dansk sygeplejestuderende forgæves, da hun gerne ville have hjælp til at komme i praktik i Israel. Hun blev henvist til Global Contact, som er en del af Mellemfolkeligt Samvirke. Her fik hun tilbudt et praktikophold på et palæstinensisk hospital i Ramallah på Vestbredden. Alternativt måtte hun selv arrangere sit praktikophold.

Forløbet har fået to politikere i Region Hovedstaden til at stille spørgsmål til regionens administration. De er utilfredse med, at en sygeplejestuderende godt kan få hjælp til at komme til Palæstina, men ikke kan få hjælp til Israel.

”Hvis vi kan gøre noget politisk, så skal vi naturligvis lægge pres på, så man også kan komme i praktik i et af de mest velfungerende demokratier i Mellemøsten. Jeg mener helt klart, at studerende kan lære noget af at komme til Israel. Vi kan ikke tvinge Mellemfolkeligt Samvirke til noget, men vi kan gøre noget gennem de uddannelsesinstitutioner, som regionen er repræsenteret i,” siger den konservative Christoffer Buster Reinhardt, der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Global Contact: Israel er ikke et uland

Global Contact forklarer, at de kun arrangerer praktikophold i ulande, og Israel er ikke et uland.

”Vi er en udviklingsorganisation, der primært har fokus på verdens fattigste lande og Israel hører ikke i den kategori,” siger Lasse Jensen, leder af Global Contact.

Metropol: Vi har ikke en samarbejdspartner i Israel

På Københavns Professionshøjskole Metropol, som den sygeplejestuderende går på, oplyser dekan Randi Brinckmann, at skolen ikke i dag har en samarbejdsaftale med hospitaler eller uddannelsessteder i Israel.

”Vi vil gerne sende studerende derhen, hvor de gerne vil, forudsat at stedet lever op til det faglige niveau. Vores internationale team på sygeplejerskeuddannelsen siger, at Israel har et superhøjt niveau på hospitalsområdet, men vi har ikke samarbejdspartner dernede i dag, så den studerende skal selv arrangere praktikopholdet som såkaldt freemover. Vi hjælper, men det kræver noget mere arbejde af den studerende at arrangere det selv. Hvis vi får mange forespørgsler på Israel, så vil vi forsøge at få en bilateral aftale,” siger hun.

Tel Aviv i Israel.

I strid med ånden i samarbejdsaftale

Finn Rudaizky (DF), der er medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, har kontaktet undervisningsminister Merete Riisager (LA) om sagen. Han gør opmærksom på, at Danmark siden 2007 har haft en samarbejdsaftale med Israel, som omfatter forskning, innovation og videregående uddannelse. Derfor undrer han sig over, at der ikke gøres mere for at sygeplejestuderende kan komme til Israel.

”Hvis samarbejdsaftalen skal fungere, så skal der også være mulighed for at en sygeplejestuderende kan komme i praktik i Israel. Ellers synes jeg ikke, at ånden i aftalen bliver overholdt. Der må være nogle af de organisationer, der får statslige midler, som kan hjælpe med at arrangere praktikophold,” siger Finn Rudaizky, som fra den israelske ambassade i Danmark har fået en tilkendegivelse af, at der ikke vil være noget problem i at skaffe praktikpladser til sygeplejestuderende på et eller flere israelske hospitaler.

Ifølge Finn Rudaizky har også en jordmoderstuderende spurgt forgæves på en praktikplads i Israel.