SU-udgifter til udenlandske studerende stiger og stiger

0
5367

Udgifterne til uddannelsesstøtte til udenlandske studerende, har nu overskredet det loft, som et flertal i Folketinget aftalte i 2013. Sidste år blev der udbetalt 483 millioner kroner

100, 233, 333, 422 millioner kroner… Udbetalingen af SU til udenlandske studerende i Danmark vokser og vokser. I 2013 blev der udbetalt 100 millioner. I 2017 var beløbet steget til 483 millioner kroner.

Kredsen bag SU-forliget aftalte ellers i 2013, at beløbet ikke må overstige 433 millioner kroner. Derfor havde uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) torsdag indkaldt forligspartierne til et møde.

“Vi har overskredet loftet, og derfor skal vi reagere,” sagde han forleden i følge Altinget.dk.

Tal fra Uddannelses- og forskningsministeriet har vist, at det ikke mindst er studerende fra Østeuropa, som er steget i antal. Og som ditOverblik.dk skrev onsdag, er den danske SU højere end mindstelønnen i flere østeuropæiske lande.

Det er en afgørelse ved EU-domstolen, som har fastslået, at udenlandske studerende har ret til SU på samme niveau som danske studerende, hvis de har 10-12 timers arbejde ved siden af. Det var på baggrund af den dom, at SU-forligskredsen aftalte er loft over  udbetalingerne.

Læs også: Dansk SU giver mere end mindstelønnen for østeuropæiske unge