Slap med advarsel: Voldtægt af ekskæreste var ikke grov nok til udvisning

0
3925
Arkivfoto

41-årig polsk statsborger slap for udvisning trods grove voldtægter af ekskæreste, fordi han er EU-borger. Han udgør ikke en trussel mod befolkningens sikkerhed og kan dermed ikke udvises i følge EUs opholdsdirektiv, lyder forklaringen fra retten

En 41-årig polsk mand slap i januar for udvisning af Danmark, selv om han over flere timer voldtog sin ekskæreste flere gange i hendes eget hjem, mens hendes lille datter var til stede.

Anklagemyndigheden havde krævet, at den 41-årige foruden fængselstraf blev udvist af Danmark. Men Retten i Næstved idømte kun manden 2,5 års fængsel. Kravet om udvisning ændrede retten til en advarsel om udvisning.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup har bedt justitsminister Nick Hækkerup (S) forklare, hvorfor manden, der er polsk statsborger, ikke er blevet udvist. Ministeren har nu indhentet et svar hos Rigspolitiet, og herfra viderebringer man rettens forklaring. Den lyder kort sagt på, at manden ikke er blevet udvist, fordi han er EU-borger, har opholdt sig i Danmark mere end i 10 år og ikke udgør en trussel mod befolkningens sikkerhed. Det er nemlig, forklares det, betingelsen hvis man skal kunne udvises efter EU’s opholdsdirektiv.

Som det hedder i dommen:

”…Med hensyn til påstanden om udvisning skal retten bemærke, at tiltalte har haft ophold i Danmark i mere end 15 år. Udvisning af tiltalte har hjemmel i udlændingelovens § 22, nr. 6. Da tiltalte er polsk statsborger og dermed EU-borger og har haft ophold i Danmark i mere end 10 år, er det en betingelse for udvisning af ham, ud over at hans personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse, jf. opholdsdirektivets 27, stk. 2, 2. led, at udvisning er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, jf. direktivets artikel 28, stk. 3, litra a”.

Alvorligt – men ikke alvorligt nok

Retten erkender, at mandens overgreb, der startede på et børneværelse og fortsatte i kvindens soveværelse, er alvorlige. Men de er altså ikke alvorlige nok. Som der står i rettens afgørelse:

”Selvom overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, og § 225, jf. § 216, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, er udtryk for en alvorlig kriminalitet, findes lovovertrædelserne ikke at kunne anses for at være begået på en måde, som er af særlig grov karakter, som indebærer en direkte trussel mod befolkningens tryghed og fysiske sikkerhed. Retten finder herefter ikke, at der foreligger et sådant ekstraordinært tilfælde som omhandlet i opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, og det kan ikke anses for bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed at udvise tiltalte. Tiltalte frifindes derfor for påstanden om udvisning.”

“….det kan ikke anses for bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed at udvise tiltalte”

Retten i Næstved i voldtægtsdom over 41-årig polsk mand

Ud over fængselsstraffen blev manden dømt til at betale en erstatning på 100.000 kroner til kvinden. Han har anket dommen med krav om frifindelse. Anklageren har også anket – herfra lyder kravet, at den 41-årige skal udvises.

DF: Udvisning skal betyde udvisning

Dommen er bare den seneste, hvor man i retten har ændret et krav om udvisning til advarsel om udvisning. Står det til Dansk Folkeparti, skal muligheden for advarsler fjernes, når der er tale om grov kriminalitet. Udvisning skal betyde udvisning, sagde DFs Peter Skaarup til ditOverblik, da en 17-årig mand med somalisk baggrund sidste år slap med sin fjerde advarsel, trods en dom for grov voldtægt:

”Det kan ikke være rigtigt, at vi i Danmark giver fire advarsler om udvisning. Det svarer til at sige til sit barn, at “nu går vi hjem fra tivoli” uden at gå hjem. Der mangler konsekvens i det danske retssystem. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti indføre et ’rødt kort system’, hvor udlændinge, der begår slem kriminalitet, ryger ud første gang. Det skal være med til at sikre retsfølelsen i Danmark,” sagde Peter Skaarup.

Læs også:

Voldtægtsmand og storsvindler slap med “advarsel om udvisning”

Voldtægtsdømt somalier har fået fire advarsler om udvisning – DF vil have strammet loven