Voldtægtsmand og storsvindler slap med “advarsel om udvisning”

0
5416
Retten i Glostrup. Pressefoto: Domstolstyrelsen

To gange i denne uge har byretter benyttet sig af muligheden for at tildele kriminelle udlændinge en advarsel om udvisning

To gange i denne uge har kriminelle udlændinge fået en “advarsel” om udvisning i forbindelse med domme i byretten.

Mandag var det en 22-årig afghansk statsborger, som sammen med to andre mænd blev dømt i en sag om omfattende telefonbedrageri mod kvinder. De tre blev dømt for i 574 tilfælde at have begået bedrageri eller forsøg på bedrageri mod midaldrende og ældre kvinder. I 157 tilfælde lykkedes det mændene at franarre kvinders personnummer og ID-nøglekort, hvorefter de kunne plyndre deres konti for i alt 11 millioner kroner.

Anklagerne havde i sagen krævet en dom på fem års fængsel og udvisning for bestandig for den 22-årige afghanske mand. Men manden slap med 3,5 års fængsel og en advarsel om udvisning.

Grov voldtægt af 31-årig kvinde

Samme advarsel fik en 17 årig somalisk mand, som onsdag ved Retten i Glostrup blev idømt tre et halvt års fængsel for voldtægt af en 31-årig kvinde.

Manden mødte tilfældigt kvinden natten til den 31. maj i Taastrup, hvor hun var på vej hjem. Han bad om en cigaret, hvorefter han skubbede kvinden ind i et budskads og tvang hende til oralsex og gennemførte en fuldbyrdet voldtægt. Manden blev pågrebet dagen efter, takket være en årvågen lokalbetjent, som ud fra døgnrapportens beskrivelse mente at kunne genkende den 17-årige. En DNA-test afslørede efterfølgende, at det med størst mulig sandsynlighed var den den 17-årige, der var gerningsmanden. Han nægtede sig skyldig, men påstod, at der var tale om et frivilligt forhold.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup har på Twitter kommenteret sagen om telebedrageri, som kun udløste en advarsel om udvisning til den 22-årige afghanske statsborgere. Han mener, det er grotesk med advarsler:

“Fuldstændig grotesk afgørelse af byretten. “Advarsel om udvisning”. Efter tilståelse af 674 bedragerier eller forsøg på samme – alle rettet mod ældre borgere.#dkpol”

FAKTA: ADVARSEL OM UDVISNING – UDLÆNDINGELOVENS § 24 b

“Er der i medfør af § 26, stk. 2, ikke grundlag for at udvise en udlænding efter §§ 22-24, tildeles udlændingen en advarsel om, at hvis den pågældende begår nyt strafbart forhold, vil der ved en afgørelse om udvisning ved dom på det tidspunkt skulle lægges vægt på, om udvisning må anses for særlig påkrævet, fordi den pågældende ikke tidligere er udvist af den grund, at dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 2. Tildeles en udlænding en advarsel efter stk. 1, skal retten i forbindelse med dommens afsigelse vejlede udlændingen om betydningen heraf”