Folketinget vildledt: Minkopgravning bliver tre gange dyrere end minister sagde

0
11687
Døde mink graves op ved Nørre Felding i det nordlige Vestjylland. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Ned- og opgravningen af mink kan blive en af Danmarkshistoriens dyreste forureningssager. ”Det tyder på, at ministeren har vildledt Folketinget,” siger DFs finansordfører René Christensen

Skandalen om aflivningen af næsten 17 millioner danske mink fortsætter med at vokse. Opgravningen af de nedgravede mink viser sig nu at blive langt dyrere end de 72,2 millioner kroner, som fødevareminister Rasmus Prehn (S) oplyste på et samråd i Folketinget for nogle uger siden.

Ifølge Danmarks Radio vil den samlede regning for op- og nedgravningen løbe op i 277 millioner kroner. Ud over 55 millioner kroner, som det anslås at have kostet at grave minkene ned, og de 72,2 millioner kroner, som opgravningen og afbrændingen af minkene anslås at koste, så vurderer Fødevarestyrelsen, at der skal bruges 150 millioner kroner til miljøforanstaltninger i jorden, hvor minkene har været gravet ned. Kvælstof fra de døde mink er nemlig sevet ned og truer nu grundvandet. Derfor skal der laves jordrensning og afværgeforanstaltninger.

”Det her er voldsomt problematisk. Det tyder på, at ministeren har vildledt Folketinget. Han sagde til samrådet, at det vil koste 72,2 millioner kroner, men at man for en sikkerheds skyld søgte om 150 millioner kroner. Når ministeriet bad om 150 millioner kroner må det jo skyldes, at man godt vidste, at det ville blive dyrere,” siger Dansk Folkepartis finans- og miljøordfører René Christensen.

René Christensen, finans- og miljøordfører for Dansk Folkeparti., oer også byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune. Foto: Steen Brogaard

Minister på samråd: Bliver billigere end ventet

Faktisk sagde fødevareminister Rasmus Prehn i samrådet, at opgravningen stod til at blive billigere end man i første omgang havde vurderet:

”Det fremgår af aktstykket, at Fødevarestyrelsen estimerer, at opgravning, transport og forbrænding samlet set vil koste 72,2 mio. kr. Jeg skal lige gøre opmærksom på i den forbindelse, at det vi traf beslutning på baggrund af, var et estimat, der hed 80 mio. kr. Så vi står altså nu med et estimat, der ligger 7,8 mio. kr. lavere end det vi traf beslutning på baggrund af. Altså, der er udsigt til at det bliver billigere end forventet,” sagde Rasmus Prehn i samrådet.

At der blev søgt om 150 millioner kroner, blev begrundet som en sikkerhedsforanstaltning:

”Det har været nødvendigt at sætte en øvre grænse for udgifterne på 150 mio. kr. Det skal sikre, at arbejdet ikke går i stå i tilfælde af, at prisen kommer til at overstige de 72,2 mio. kr.,” står der i ministerens talepapir.

Han fastslog dog, at det “ikke er sandsynligt”, at det kommer til at koste 150 millioner kroner.

”Jeg vil gerne understrege, at Fødevarestyrelsen vurderer, at det ikke er sandsynligt, at det vil ende med at koste 150 mio. kr. at løse opgaven,” lød det fra ministeren.

Rasmus Prehn er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Han er tidligere udviklingsminister. Foto: Kim Vadskær

DF og Venstre advarede: Bliver dyrere

Både Dansk Folkeparti og Venstre stillede kraftigt spørgsmålstegn ved om de 72,2 millioner kroner var nok. I Finansudvalget fik Dansk Folkeparti skrevet følgende ind i det aktstykke, der sikrede bevillingen på de 150 millioner kroner til opgravning og destruktion:

”Ministeren har i samråd og i pressen sagt, at prisen er beregnet til 72,2 mio. kr. derfor er Dansk Folkeparti uforstående overfor at der anmodes om 150 mio.kr. Dansk Folkeparti ønsker, at alle dræbte mink bliver behandlet på en miljørigtig måde set ud fra, at de uden miljøgodkendelse blev nedgravet i 2020. Dansk Folkeparti støtter aktstykket, men ønsker at Finansudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget bliver orienteret,  hvis det viser sig at økonomien overstiger de 72,2 mio. kr. med en fyldestgørende redegørelse for merforbruget”.

René Christensen mener, at sagen viser, at regeringen forsøger at underspille omfanget af minkskandalen, som blev udløst, da regeringen 4. november 2020 traf en formentlig grundlovsstridig beslutning om at aflive alle mink. Begrundelsen var dengang, at minkene ifølge en risikovurdering fra Statens Serum Institut formodedes at kunne sprede en særlig smitsom mutation af coronavirus, der kunne true et kommende vaccineprogram. Men eksperter i ind- og udland har siden afvist denne risikovurdering, ligesom det står klart, at regeringen ikke havde hjemmel til at kræve alle mink aflivet.

”Skandalen vokser og vokser, men man forsøger at tegne et manipuleret billede af, at man har håndteret coronasituationen godt. Men det har man ikke. Man har tværtimod håndteret mink-sagen på den værst tænkelig måde,” siger Rene Christensen.

Han bebuder, at Dansk Folkeparti vil kalde ministeren i et nyt samråd, når fødevareministeren formentlig snart anmoder Finansudvalget om flere penge.

Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Blandt historiens dyreste forureningssager

De 277,5 millioner kroner kommer oven i de ca. 19 milliarder kroner, som kompensationen til minkavlerne anslås at komme til koste. Ifølge Danmarks Radio er der tale om en af de dyreste forureningssager i Danmarkshistorien.

“Store forureningsager, som ligger inden for jordforureningsloven, ligger normalt inden for 20 til 50 millioner kroner for at lave en afværgeløsning,” siger Poul Løgstrup Bjerg, professor ved DTU Miljø, til DR.dk

Professoren kalder nedgravningen af de døde mink for “en meget dårlig beslutning”. Den kunne tilmed have været undgået, hvis myndighederne havde ventet 1-2 uger fra aflivningen til logistikken omkring afbrænding af mink i forbrændingsanlæg var kommet på plads.

“Det er svært at forstå, man kan træffe en beslutning om at deponere så mange døde mink i jorden uden nogen form for beskyttelse i forhold til grundvandet. Vi har arbejdet med gamle lossepladser i årevis, og det er meget, der er analog til en gammel losseplads her. For det er en masse organisk materiale,” siger Poul Løgstrup Bjerg til DR.

Læs også:

Eksperter: Aflivning af mink byggede på forkert grundlag

Partiformænd raser: Vi blev vildledt om minkbeslutning