Messerschmidt kræver grundig undersøgelse af DRs klimadækning

0
3495
DR har skruet op for klimadækningen de sidste par år. Her et screenshot fra et TV-indslag.

DRs ledelse bør tage kritikken fra lytternes og seernes redaktør af sin klimadækning meget alvorlig, mener DFs klimaordfører Morten Messerschmidt. Han har sendt et brev til DRs generaldirektør med en opfordring til at iværksætte en grundig, ekstern undersøgelse. Medlem af DRs bestyrelse Katrine Winkel Holm vil rejse sagen om den skæve og ensidige klimadækning i bestyrelsen

Dansk Folkepartis klimaordfører Morten Messerschmidt opfordrer Danmarks Radios generaldirektør Maria Rørbye Rønn til at iværksætte en grundig undersøgelse af DRs dækning af klimaet samt en række andre vigtige politiske spørgsmål. Det sker efter, at en undersøgelse begået af lytternes og seernes redaktør i DR, Jesper Termansen, har konkluderet, at DRs klimadækning er skæv, ukritisk og ‘klima-aktiv’.

Jesper Termansens undersøgelse kan læses i den seneste halvårsrapport fra lytternes og seernes redaktør. Han har undersøgt to ugers klimadækning i efteråret 2019 og han skriver bl.a. at ”kun meget få artikler eller indslag i den undersøgte periode bærer præg af, at der bliver stillet modspørgsmål eller anvendt kilder der problematiserer den klima-aktive præmis”.

Læs ditOverblik: Lytternes og seernes redaktør: DRs klimadækning er skæv, “klima-aktiv” og ukritisk

Brev fra Messerschmidt til generaldirektøren

Kritikken er blevet pure afvist DRs ledelse. I et seks sider langt svar, der kan læses i halvårsrapporten, skriver DR-ledelsen af undersøgelsen “ikke lever op til grundlæggende krav” og DR-ledelsen “kan ikke genkende” kritikken fra Jesper Termansen, hvis vurderinger kaldes subjektive. Som der bl.a. står:

”På den baggrund kan DR ikke genkende LSR’s beskrivelse af, at DR’s journalistik i den undersøgte periode ikke afspejler ”den kompleksitet, variation og de mange dilemmaer, som emnet klima også rummer”. DR kan heller ikke genkende kritikken af, at et indslag er såkaldt ’klima-aktivt’, fordi det ikke stiller spørgsmålstegn ved, om der skal ske en grøn omstilling eller fordi den naturvidenskabelige substans ikke bliver drøftet i alle indslag”.

Morten Messerschmidt, klima- energi og EU-ordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Men det er den helt forkert måde at tackle kritikken på, mener Morten Messerschmidt. Han har sendt et brev til generaldirektør Maria Rørbye Rønn. Her skriver han, at Jesper Termansens undersøgelse ”er en ganske alvorlig strømpil”, der kalder på “en dybere og nøjere undersøgelse”. Messerschmidt mener, at kritikken også bør give anledning til undersøge dækningen af andre nøgleområder:

”Derfor vil jeg bede om, at der på basis af denne indledende undersøgelse, som DRs egen lytter- og seer-redaktør har udarbejdet, igangsættes et dybdegående arbejde, som skal kortlægge dels hvordan Danmarks Radio klimadækning har været i et længere perspektiv og dels undersøger, om den samme tendens – strømpil, om man vil – kan genfindes på andre vigtige område,” skriver Morten Messerschmidt og nævner udlændingepolitik og udenrigspolitik som områder, der bør undersøges.

DR-redaktør: Bør give anledning til overvejelse

Jesper Termansen understreger selv, at han undersøgelse ikke er videnskabelig og ikke kan “udstrækkes til at generalisere i forhold til hele DR’s dækning”. Men den er en strømpil og derfor bør den give anledning til overvejelse, skriver han:

”Resultatet af mit udsnit af indslag og artikler giver anledning til nogle overvejelser om dækningen. For eksempel er der næsten ingen indslag eller artikler, der stiller spørgsmål til den politiske målsætning om 70 procent reduktion af klimagasser inden 2030. Det på trods af at eksempelvis dette emne vil kunne få meget betydelige konsekvenser i forhold til fordelingspolitik i årene fremover. Og på trods af at emnet var varmt i den periode, som her er undersøgt. DR’s journalistik afspejler ikke i den undersøgte periode den kompleksitet, variation og de mange dilemmaer, som emnet klima også rummer,” skriver Jesper Termansen.

Morten Messerschmidt mener, at alle advarselslamper bør blinke, når DRs egen lytternes og seernes redaktør kritiserer dækningen for at være ensidig. Ikke mindst når emnet er klima, som var et af de vigtigste emner i valgkampen og som fylder ekstremt meget i den politiske debat.

”DR skal være hele Danmarks Radio, og derfor må enhver beklikkelse af deres politiske uafhængighed kalde på refleksion og en langt dybere undersøgelse. Det er jo ikke for sjov, at DR får 3 milliarder kroner om året. Desværre synes jeg at det er symptomatisk, at man ikke tager kritikken som et wake up call, men i stedet taler det ned og siger, at det ikke har nogen betydning. Jeg synes svaret fra DR-ledelsen vidner om en institutionaliseret form for arrogance,” siger Morten Messerschmidt.

“DR skal være hele Danmarks Radio, og derfor må enhver beklikkelse af deres politiske uafhængighed kalde på refleksion og en langt dybere undersøgelse”

Morten Messerschmidt, klimaordfører, DF

Bestyrelsesmedlem: Meget bekymrende at DR ikke lytter

Katrine Winkel Holm, der er medlem af Danmarks Radios bestyrelse, valgt for Dansk Folkeparti, er heller ikke tilfreds med DR-ledelsens svar. Hun vil tage sagen op igen i bestyrelsen, som på mødet i februar 2020 fik præsenteret undersøgelsen af Jesper Termansen.

”Jesper Termansen er en besindig mand, som ikke har nogen slagside, og han er DRs egen lytternes og seernes redaktør. Når han konkluderer, at der er en ret markant skævhed i DRs dækning af klimaspørgsmålet, så bør man lytte til ham, i stedet for at bare at affeje det og sige at ’her går det godt, der er ikke noget at komme efter’. Det er meget bekymrende, at man ikke lytter. Derfor vil jeg tage det op i bestyrelsen. Vi skal sikre os, at der er bliver lavet en fyldestgørende undersøgelse,” siger Katrine Winkel Holm.

“Når han konkluderer, at der er en ret markant skævhed i DRs dækning af klimaspørgsmålet, så bør man lytte til ham, i stedet for at bare at affeje det”

Katrine Winkel Holm, medlem af Danmarks Radios bestyrelse

DR-ledelsen afviser i sit svar, at der er brug for en mere kritisk dækning af den grønne omstilling. Synspunktet er, at der er ”bred forskningsmæssig opfattelse af” at klimaforandringer er menneskeskabte. ”Derfor skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved klimaudfordringerne i hver eneste artikel”, mener DR-ledelsen.

Katrine Winkel Holm er præst og debattør. Hun har siden 2006 været medlem af DRs bestyrelse.

Men det er den helt forkerte tilgang for et public service medie, mener Katrine Winkel Holm.

”Jeg synes det er en tilståelsessag, når de skriver sådan. Det er jo ikke DRs opgave at vælge definitivt side. Der er forskellige holdninger til klimaspørgsmålet, og der er videnskabsfolk, der mener noget andet. Der er folk, der er kritiske overfor 70 procents målsætningen. Men det som om vi alle sammen skal heppe på de 70 procent, uanset at det vil få store konsekvenser for det danske samfund, ikke mindst for de laveste lønnede,” siger Katrine Winkel Holm.

Messerschmidt: USA-dækning bør også undersøges

Morten Messerschmidt skriver i sit brev til generaldirektøren, at undersøgelsen bør være ekstern og at den bør dække en længere periode, f.eks. fem år. I samme periode bør man også kigge på dækningen af udlændingepolitik og udenrigsdækningen, ikke mindst USA. Morten Messerschmidt mener bl.a. af USA-dækningen er skævvredet. Som han skriver til Maria Rørby Rønn:

“Som jeg tidligere har nævnt for dig, finder jeg dækningen af USA voldsomt skævvredet. Langt de fleste udsendelser stiller enten Præsident Trump og hans tilhængere i et negativt lys og/eller demokrater som Obama eller Clinton i et positivt. Jeg finder derfor, at den strømpil, som offentligheden på det seneste har fået, kalder på en dyb undersøgelse af DRs redaktionelle linie på mindst disse tre områder – over en længere årrække”.

Morten Messerschmidt slutter brevet til Maria Rørby Rønn med denne opfordring:

“Jeg går ud fra, at vi deler ønsket om, at der ikke skal kunne sås tvivl ved Danmarks Radios upartiskhed. Uden en sådan forvisning, mister Danmarks Radio ganske enkelt sin berettigelse som Public Service formidler. Derfor regner jeg med, at du, bestyrelsen og jeg deler ønsket om at komme til bunds i denne sag”.

ditoverblik arbejder på at få en kommentar fra DRs ledelse.

Læs også ditOverblik: Lytternes og seernes redaktør: DRs klimadækning er skæv, “klima-aktiv” og ukritisk

Læs lytternes og seernes redaktørs halvårsrapport her: Lytternes og seernes halvaarsrapport 2. halvaar 2019