LO-økonom: Mangel på arbejdskraft overdrives

0
3127
Læger er en af de stillingsgrupper, hvor der er omfattende mangel på arbejdskraft.

Den aktuelle mangel på arbejdskraft er stadig langt fra situationen før finanskrisen, viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. LO-økonomen Lena Larsen kalder det ude af proportion at påstå, at der er omfattende mangel på arbejdskraft i Danmark lige nu

Regeringen vil gøre det nemmere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Argumentet er, at der mangler arbejdskraft. Men i følge LO-økonom Lena Larsen er påstanden om arbejdskraftmangel blæst ud af proportioner. Det skriver hun i et indlæg på LO-mediet Ugebrevet A4.

LO-økonomen sammenligner situationen på arbejdsmarkedet lige nu med situationen op til finanskrisen i 2008. Dengang var arbejdskraftsmanglen på sit højeste i Danmark.

I 2008 manglede der arbejdskraft i 17 procent af alle stillingskategorier. I efteråret 2018 er det godt 5 procent af alle stillinger, hvor der mangler arbejdskraft. Det viser den såkaldte arbejdsmarkedsbalance, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver.

Mangler læger, sygeplejersker og SOSU-assistenter

Når man kigger på områder med kritisk mangel på arbejdskraft, er der også langt til 2008. Dengang var der 235 stillingsbetegnelser, hvor manglen på arbejdskraft blev betegnet som kritisk. I 2016 var det 43 stillingsbetegnelser, svarende til 5 procent, hvor der var “omfattende mangel på arbejdskraft”, som er Arbejdsmarkedsstyrelsens nye betegnelse. Omfattende mangel betyder, at arbejdsløsheden på landsplan skal være under 2,5 procent og at der skal have manglet folk i mindst to perioder i fire ud af landets otte RAR-områder. RAR står for de Regionale Arbejdsmarkedsråd.

“I 2017 var der 13 stillinger med omfattende mangel, og i 2018 er der 15 stillinger, svarende til 1,7 procent af stillingerne,” skriver Lena Larsen i Ugebrevet A4.

Og hvem er det så der mangler? Det er især indenfor det offentlige, det er svært at få besat ledige stillinger. Det gælder ikke mindst på sundhedsområdet.

“Der er kun 16 stillingsbetegnelser i alt, der har været klassificeret med omfattende mangel i en eller flere perioder fra foråret 2017 til efteråret 2018. Af de 16 stillinger er de ni målrettet sundhedsvæsenet – det vil sige læger, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter – og yderligere tre forskellige typer af skolelærere,” skriver Lena Larsen.

Læs artiklen: Manglen på arbejdskraft er blæst ud af proportioner