Kulturarv på finansloven: Penge til Dannebrogs-fejring, historiske taler og koldkrigs-historie

0
2485
Atombunkeren REGAN Vest i Rold Skov. Foto fra facebooksiden: Regan Vest - regeringens og kongehusets atombunker

Finanslovsaftalen for 2019 rummer små og store bevillinger til projekter, der har fokus på kulturarv og kulturformidling. DFs kulturordfører Alex Ahrendtsen udpeger her nogle af de projekter, som skal styrke “vores kollektive hukommelse”, som han kalder kulturarven

Tre millioner kroner til fejring af Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019. 20 millioner kroner til at åbne den atombombefrie bunker REGAN Vest i Rold Skov. 2,5 millioner kr. til restaurering af Dybbøl Mølle. 3,2 millioner kroner til Danske Taler.

Det er ikke Finanslovsaftalens største beløb man finder i afsnittet om kultur, men det er nogle særdeles vigtige millioner, hvis man spørger Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen. For det er den kollektive, nationale hukommelse og formidlingen af den, som sikres med mange af de kulturbevillinger, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om i finanslovsaftalen.

”Overskriften på kulturdelen af finansloven er kulturarv og kulturformidling. Kulturarv spiller en stor rolle for Dansk Folkeparti. Det er jo vores hukommelse som nation, det handler om. Derfor forsøger DF altid at få afsat midler til sikring af kulturarv,” siger Alex Ahrendtsen.

Kulturarven er også i fokus med en af de største bevillinger: 160 millioner kroner til et nyt vikingeskibsmuseum i Roskilde. Det er en af de bevillinger, som Alex Ahrendtsen er allermest glad for, fortalte han til ditOverblik forleden:

Nyt vikingeskibsmuseum på vej – 150 mio. kr. sat af på Finansloven

Men der er altså også en stribe andre kulturarvsprojekter. Her kan du læse om nogle dem:

REGAN Vest

Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til Nordjyllands Museum med henblik på åbning af den atombombesikre bunker REGAN Vest for offentligheden.

Åbningen af REGAN Vest vil styrke den samlede formidling af Danmark under Den Kolde Krig, mener parterne. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at museet finder ekstern finansiering.

Atombunkeren REGAN Vest blev i al hemmeligheden bygget i 1960’erne i Rold Skov og havde plads til 350 personer. Den som skulle rumme regeringen og kongehuset under 3. verdenskrig.

Se video om REGAN Vest her:

Fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum

Der afsættes 3 mio. kr. i 2019 til fejringen af 800-året for Dannebrog. Udmøntningen skal drøftes med bl.a. Danmarks-Samfundet, som har afleveret et oplæg til fejringen.

”Målet er 1-2 projekter, så fejringen kan mærkes over hele landet,” siger Alex Ahrendtsen.

Danske Taler

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Danske Taler – dokumentationscentret for dansk talekunst, der indsamler taler og formidler en stor dansk talesamling. Pengene skal bruges til at oprette et sekretariat og ansætte en akademisk medarbejder og en studentermedarbejder.

“Danske Taler er også et kulturarvsprojekt. Målet er gøre væsentlige taler tilgængelige for offentligheden og skabe et fundament for forskning,” siger Alex Ahrendtsen, som sidder i Danske Talers bestyrelse.

“Skoler, universiteter og fremtidige taleskrivere kan gå gavn af Danske Taler. Der er uendelige anvendelsesmuligheder,” mener han.

Se mere om Danske Taler her:

Restaurering af Dybbøl Mølle

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 i tilskud til restaurering af Dybbøl Mølle. Pengene supplerer en tidligere bevilling til markering af 100 året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 2020.

Tyske krigsflygtninges historie

Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til et tilskud til etableringen af et museum i Varde for formidling af historien om tyske krigsflygtninge efter 2. verdenskrig.

Danmark på film

40 millioner kroner skal afsættes til det videre arbejde med at digitalisere danske film. Indtil videre er 3-4 procent af diverse filmoptagelser fra 1905-1965 blevet digitaliseret – nu er der midler til at digitalisere 10 procent. Filmene bliver tilgængelige på platformen ”Danmark på film”, hvor man allerede i dag kan se et væld af filmreportager, dokumentarer osv. fra de sidste 100 år.

Se video om Danmark på film her:

”Danmark på film er i høj grad kulturarv. Det viser noget af det, der binder os sammen,” siger Alex Ahrendtsen – og tilføjer:

”For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at fok kan se, at pengene til kultur bliver brugt til gavn for dem. At de ikke går til mærkelige projekter men er til gavn for almindelige mennesker. Og det er Danmark på Film. Det kan næsten ikke være med demokratisk og folkeligt, at man digitaliserer film, som i dag ligger på filmruller, som ingen kan se, og gør dem tilgængelige for alle,” siger han.

”For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at fok kan se, at pengene til kultur bliver brugt til gavn for dem”

Alex Ahrendtsen, kulturordfører (DF)

Læs mere: Finansloven 2019– afsnittet om kultur er side 63-66