DR afviser at lave ny undersøgelse af sin klimadækning

0
2058
DRs klimakorrespondent Thøger Kirk i et indslag om vindmølleloftet, som DR dækker i øjeblikket. DFs klimaordfører Morten Messerschmidt mener, at dækningen er skæv og understreger behovet for en undersøgelse af klimadækningen. Screenshot fra DR

DFs klimaordfører Morten Messerschmidt vil have Danmarks Radio til at lave en ekstern undersøgelse af sin klimadækning, som Lytternes og Seernes Redaktør kalder aktivistisk. Men DR har ingen planer om at iværksætte ny undersøgelse

Danmarks Radio har ingen planer om at iværksætte en grundig undersøgelse af sin klimadækning, sådan som Dansk Folkepartis klimaordfører Morten Messerschmidt har foreslået.

Messerschmidt skrev i sidste uge til DRs generaldirektør Maria Rørby Rønn, efter at Lytternes- og Seernes Redaktør (LSR) i DR, Jesper Termansen, i sin halvårsrapport har beskrevet klimadækningen som skæv, ukritisk og klimaaktiv.

Jesper Termansens beskrivelse er baseret på 14 dages dækning af klimaet i efteråret. Han har undersøgt 43 artikler fra dr.dk og 228 indslag i radio og TV, og han konkluderer, at det kun er meget få tilfælde, hvor der ”bliver stillet modspørgsmål eller anvendt kilder, der problematiserer den klima-aktive præmis”. Termansen understreger dog, at han ikke kan ”generalisere” på baggrund af to ugers dækning, men at der er tale om en ”strømpil”.

Kan ikke bede om ny undersøgelse

På den baggrund mener Morten Messerschmidt, at der bør laves en ekstern undersøgelse, der skal undersøge en meget længere periode. Men DR har ingen planer om at få andre end Jesper Termansen til at kigge på klimadækningen, og det er heller ikke at muligt at bede Jesper Termansen lave en mere grundig analyse, da han arbejder uafhængigt af DR. Det forklarer Casper Walbum Høst, der er redaktionschef i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter, i et svar til ditOverblik.dk:

”Den rigtige instans til at lave sådan undersøgelse i DR er LSR. LSR behandler uafhængigt af de enkelte redaktioner hver eneste dag klager over og henvendelser angående vores journalistik. Nogle gange får klager medhold og andre gange ikke – og i alle tilfælde offentliggøres hans udtalelse på dr.dk. Jeg hverken kan eller skal bede LSR kaste sig over bestemte sager- eller bede ham undlade at gøre det – netop for at sikre en fuldstændig uafhængighed,” skriver Casper Walbum Høst.

“Jeg hverken kan eller skal bede LSR kaste sig over bestemte sager”

Casper Walbum Høst, redaktionschef i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter

Messerscmidt: Skæv dækning af vindmøllesag

Morten Messerschmidt har dog ikke opgivet håbet om en grundig undersøgelse. Mandag skrev han igen til generaldirektør Maria Rørby Rønn. Morten Messerschmidt mener nemlig, at DRs aktuelle dækning af sagen om det såkaldte vindmølleloft er lige så skæv som de klimahistorier, Jesper Termansen har sat fingeren på. Morten Messerschmidt mener, at DR fuldstændig glemmer den ene vinkel i sagen, nemlig at loftet skal beskytte naboerne til vindmøller. I stedet er fokus alene på, at vindmølleloftet forhindrer den grønne omstilling.

Som han skriver i en mail til DR-generaldirektøren:

”Som opfølgning på nedenstående, jeg sendte dig for en uge siden (det første brev, red.), er det værd at bemærke, hvordan DRs intense dækning af vindmølleloftet ikke på noget tidspunkt fokuserer på dem, det er sat i verden for at beskytte – nemlig dem, der bliver ramt af de opsatte vindmøller. Derimod er fokus i alle interviews, jeg som energiordfører har medvirket i, på, hvordan loftet forhindrer udbygningen af vindmøller på land. Det bekræfter fuldstændig tesen i Termansens rapport, hvilket understreger behovet for en tilbundsgående undersøgelse,” skriver Morten Messerschmidt.

ditoverblik har ikke fået en kommentar til Messerschmidts seneste mail, men DRs ledelse  har fuldstændig afvist konklusionerne i Jesper Termansens halvårsrapport. I et seks sider langt svar, som offentliggøres i halvårsrapporten, skriver DR-ledelsen, at man er ”grundlæggende uenig” i præmissen for rapporten, og at man ”ikke kan genkende den tendens eller strømpil”, som undersøgelsen peger på.

Dansk Folkepartis klimaordfører Morten Messerschmidt mener, at DRs ledelse bør iværksætte en ekstern undersøgelse af sin klimadækning, efter at lytternes og seernes redaktør i en mindre undersøgelse har vist, at dækningen er skæv. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

DR: Vores dækning er afbalanceret

Jesper Termansen mener, at hans undersøgelse ”giver anledning til nogle overvejelser om dækningen”. Men DR har ingen planer om at justere kursen i sin klimadækning. Det fremgår af DR-ledelsens svar i halvårsrapporten, og det lader redaktionschef i DR Nyheder, Casper Walbum Høst, også forstå i sine svar til ditoverblik:

Hvilke tiltag har undersøgelsen og konklusionerne fra LSR givet anledning til hos DR – ud over at kritisere undersøgelsen, jf. svaret i halvårsrapporten?

”Halvsårsrapporten har givet anledning til en god drøftelse af Jesper Termansen pointer og konklusion på flere relevante redaktioner i og udenfor DR Nyheder. Dermed er et af formålene med hans rolle opfyldt. Drøftelserne har især kredset om en fortsat opmærksomhed på et nuanceret kildevalg”

Kan Danmarks Radios brugere have tillid til, at DRs klimadækning er neutral/afbalanceret, når LSR konkluderer det modsatte?

”Absolut. Hvor velkomne LSRs input end måtte være, er der ikke dækning for den ret voldsomme konklusion han drager på baggrund af undersøgelsen. DR har ingen holdning til grøn omstilling, men den grønne omstilling er et faktum, der viser sig mange, mange steder i samfundet. Her er det DRs opgave at spørge kritisk ind til beslutninger og påstande fra politikere, virksomheder, organisationer og andre. Det er en opgave vi løser hver eneste dag,” skriver Casper Walbum Høst.

Læs mere om sagen her:

Lytternes og seernes redaktør: DRs klimadækning er skæv, “klima-aktiv” og ukritisk

Messerschmidt kræver grundig undersøgelse af DRs klimadækning