Hver femte elev i 4.-9. klasse bliver stadig mobbet, trods mange års indsats mod mobning. Derfor er der brug for en skærpet indsats, mener Dansk Folkeparti, som lancerer et mobbeudspil

Alle skoler har i dag pligt til at lave en mobbestrategi, og Danmark kan bryste sig af at være det land i Europa, der har tredje mindst mobning i folkeskolen, ifølge en undersøgelse. Alligevel sagde hver 5. elev i 4.-9. klasse i 2017-2018 i en undersøgelse, at de havde oplevet en eller anden form for mobning. 10 procent sagde, at de var udsat for gentagen mobning.

Det får nu Dansk Folkeparti til at foreslå en skærpet indsats mod mobning. Partiet opfordrer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at intensivere indsatsen. Samtidig lancerer DF et mobbeudspil, “Stop mobning nu”, med konkrete ideer.

Trivselskørekort og mobbekontaktlærer

DF foreslår blandt andet, at der indføres et ”trivselskørekort”, som elever i alle folkeskoleklasser skal tage to gange årligt. Formålet er at lære/minde eleverne om, hvordan man er en god klassekammerat, opfører sig ordentligt og taler respektfuldt til hinanden.

Et andet forslag er, at skolerne skal have en mobbekontaktlærer, som eleverne kan henvende sig til.

”Mobbekontaktlæreren kender skolens elever i forvejen ved, at pågældende lærer jævnligt besøger eleverne i deres klasser, præsenterer sig og taler med eleverne i klasserne, i frikvarterne osv. På den måde er mobbekontaktlæreren en gennemgående person, som eleverne kender i forvejen,” skriver DF i sit udspil.

“Vi skal ikke acceptere mobning”

Mange skoler har i dag forskellige former for ryste-sammen-projekter i de yngste klasser, så som elev-ambassadører, store-venner, makkerskabsgrupper og forskellige former for teambuildingaktiviteter. Den slags aktiviteter bør udvides til alle klasser og laves på tværs af årgangene, foreslår DF.

”Danske skolebørn skal ikke have spoleret og ødelagt deres skolegang, forringet deres faglighed og have psykiske udfordringer, som forfølger dem ind i voksenlivet. Det hverken kan eller skal vi som samfund acceptere eller være bekendt,” siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Hele udspillet kan læses her: Stop mobning nu