DF-ordfører kræver flere svar fra minister om plejeforældres ytringsfrihed

0
1567
Jaleh Tavakoli udgav sidste år bogen "Islams offentlige hemmeligheder".

Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl er ikke tilfreds med de svar, som minister gav i samråd om den islamkritiske blogger Jaleh Tavakoli. Nu stiller hun nye spørgsmål til ministeren

Sagen om den islamkritiske blogger Jaleh Tavakoli, der risikerer at få tvangsfjernet sin 8-årige plejedatter fordi hun modtager trusler, har udløst en ny stribe spørgsmål til social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Ministeren var forleden i samråd om sagen, men Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl er ikke tilfreds med de svar, hun fik. Hun savner stadig klokkeklare garantier for, at plejeforældre kan blande sig i debatten, uden at risikere at miste deres barn.

Karina Adsbøl vil bl.a. vide, hvilken hjemmel Socialtilsynet har til at problematisere plejeforældres egnethed, fordi de får trusler for at deltage i en offentlig debat. Hun vil også vide, om det emne, der debatteres, har indflydelse på afgørelsen. Og Karina Adsbøl vil vide, om trusler i andre jobfunktioner – for eksempel parkeringsvagter, togkontrollører eller fængselsbetjente – kan få betydning.

Hvad med politikere?

Karina Adsbøl peger også på, at politikere i både lands- og lokalpolitik ofte er udsat for trusler eller chikane. På den baggrund stiller hun spørgsmålet:

Mener ministeren, at disse politikere, fordi de modtager trusler eller bliver chikaneret, ikke kan være egnede som plejeforældre?

Desuden stiller Karina Adsbøl spørgsmålet, om ministeren finder det rimeligt, at det er plejeforælderen, der straffes for at modtage trusler. Eller som hun skriver:

Vil ministeren oplyse, hvem hun mener bør straffes, når en debattør modtager trusler eller bliver chikaneret som følge af sine ytringer i en offentlig debat – debattøren eller personen der truer debattøren?

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) ville i samrådet ikke kommentere den konkrete sat. Men hun sagde generelt om plejeforældres ytringsfrihed:

“For at svare på spørgsmålet så lad mig at slå fast, at plejefamilier – ligesom alle andre – har ret til at ytre sig og indgå i den offentlige debat. Den ret er sikret i Grundloven. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg mener, at ytringsfriheden er en meget vigtig frihedsrettighed, vi som samfund skal stå vagt om. Danmark er et frit land, og retten til
at ytre sig er helt grundlæggende i vores demokrati”.

Læs mere om sagen mod Jaleh Tavakoli her.