DF: Kommuner skal tvinges til at sikre ordentlig ældrepleje

0
2362
Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ældreområdet har de sidste fire år fået tilført ekstra milliarder via aftaler mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Alligevel er ældreplejen blevet forringet i mange kommuner. Det gør det nødvendigt med en hårdere kurs overfor kommunerne, siger Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen

Trods milliarder til bedre ældreomsorg, har Ekstra Bladet de seneste dage afdækket, hvordan mange kommuner sparer på hjemmeplejen. På 10 år er antallet af hjemmehjælpstimer til borgere over 80 år faldet med 24,8 procent, viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Ekstra Bladet.

Tallene overrasker og skuffer Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen. Siden Folketingsvalget i 2015 har DF været med til at tage en stribe tiltag på ældreområdet. I 2016 blev regeringen og DF enige om værdighedsmilliarden, som tilfører en ekstra milliard årligt til ældreområdet, og i 2018 blev der sat en halv milliard kroner af til flere varme hænder i ældreplejen. Der er også givet penge til at få køkkener tilbage på plejehjemmene, til at gøre plejehjem hyggeligere og til at bekæmpe ensomhed.

”Det burde ikke være penge, der er problemet. Men vi har åbenbart ikke været kontante nok overfor kommunerne, når vi har afsat ekstra penge og øremærket dem til bestemte formål. Her skal vi åbenbart være ekstra rigide for at sikre, at de prioriterer ældreplejen sådan som vi ønsker,” siger Jeppe Jakobsen.

Flere penge skal øremærkes kernevelfærd

Han mener, at kommunerne skal holdes i meget kortere snor:

”Hvis vi skal sikre, at der bruges flere penge på ældreområdet, må vi gøre op med det kommunale selvstyre. Jeg troede kommunerne havde forstået signalet fra Christiansborg – at det var dæmret derude, at vi ønsker at forbedre ældreomsorgen. Men det er det åbenbart ikke. Derfor bliver vi nødt til at øremærke en større andel af kommunernes økonomi til kernevelfærd. Så må de i stedet skære ned på administrationen,” siger Jeppe Jakobsen.

Ægtepar på folkepension villle samlet have fået ca. 12.000 kroner mere, hvis ikke der var gået et bidrag til satspuljerne.

Direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger til Ekstra Bladet, at den forringede hjemmehjælp skyldes at “kommunerne er blevet holdt i meget stramme tøjler budgetmæssigt”.

”Det er slået ud på hjemmehjælpen, hvor der er blevet en dårligere service i mange kommuner til de ældre,” siger han.

Den udlægning er Jeppe Jakobsen ikke enig i. Han peger på, at danske kommuner i perioden 2010-2016 eksempelvis ansatte 22.000 flere personer med længere videregående uddannelse, såsom jurister, økonomer og journalister.

Kommuner ansætter akademikere og økonomer

”Når man ser på lønstatistikker fra kommuner, kan man se, at mange kommuner er dygtige til at ansætte akademikere og økonomer, og dygtige til at fyre social-og sundhedsmedarbejdere. Kommunerne bruger i dag rigtig mange ressourcer på at dække sig selv ind med analyser og juridiske vurderinger, inden de træffer beslutninger. Vi ser også borgmestre, som har presserådgivere ansat til at kunne kommunikere med den lokale presse. Det er et spørgsmål om prioritering, og der må vi tvinge kommunerne til at prioritere anderledes,” siger Jeppe Jakobsen.

Han foreslår en model, hvor der opstilles et mål for, hvor meget der skal bruges på ældrepleje. Når andelen af ældre vokser, skal budgettet vokse tilsvarende.

”Vi skal have målrettet økonomien til det, der virkelig tæller noget. Der er nogle skal-opgaver, som skal prioriteres, og når kommunerne ikke kan løse opgaven, bliver det nødvendigt at detailstyre mere”.

Hellere velfærd end selvstyre

Men er det kommunale selvstyre ikke vigtigt?

”Det kommunale selvstyre er fint, men det ikke lige så vigtigt som velfærd. Hvis vi skal vælge mellem kommunalt selvstyre med frie tøjler, som misrøgter velfærden, eller en opstramning overfor det kommunale selvstyre for at sikre velfærd, så vælger vi det sidste,” siger Jeppe Jakobsen.

Læs også: DF: Samme velfærd og kommuneskat i hele landet

DF vil give ældre over 80 år retskrav på plejehjem

Ældre Sagen afviser kritikere: Retsgaranti på plejehjemsplads vil ikke give “lavine” af ansøgere

FAKTA – tiltag på ældreområdet siden folketingsvalget i 2015 (Kilde: Dansk Folkeparti):

 • Værdighedsmilliarden
 • En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen
 • Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling
 • Køkkener tilbage på plejehjemmene
 • Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing
 • Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister
 • Skattefri seniorpræmie
 • Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale
 • Midler til bekæmpelse af ensomhed
 • Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere
 • En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere
 • Mere fokus på kvalitet i ældreplejen
 • Bedre tilsyn på ældreområdet
 • Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg
 • Indsats mod konkurser i ældreplejen
 • Videnscenter for værdig ældrepleje
 • Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”
 • Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg
 • Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
 • Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov
 • En ekstra indsats over for pårørende
 • National demenshandlingsplan
 • Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
 • Ledsageordning for ældre synshandicappede
 • Permanent fritagelse fra digital post
 • Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort