Minister lover at rydde op i CPR-kaos: Op mod 50.000 borgere er forsvundet

0
2390
Op mod 50.000 personer kan være rejst ud af landet, uden at framelde sig i CPR-registeret og uden at aflevere deres sygesikringsbevis.

Minister giver kommuner frist til 1. oktober til at forbedre kontrollen med CPR-registrene. Det skriver hun i et svar til Morten Messerschmidt (DF). Op mod 50.000 borgere kan have forladt Danmark uden at aflevere deres sygesikringsbevis eller blive slettet i CPR-registeret

Op mod 50.000 personer kan have forladt Danmark, uden at være afmeldt i CPR-registeret. Dermed er de stadig i besiddelse af det gule sygesikringsbevis og kan potentielt modtage sociale ydelser, optjene pension eller få gratis sundhedsbehandling i Danmark.

Netmediet NB-Økonomi har afdækket, at mange kommuner ikke har styr på deres CPR-registre. Det fik i foråret daværende økonomi- og iundenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl (LA) til at kræve, at kommunerne får styr på CPR-registrene inden 1. oktober.

Siden har avisen Nordjyske beskrevet, hvordan en stikprøve i Hjørring Kommune har vist, at 34 tidligere elever på Vrå Højskole stadig figurerede i CPR-registeret, selv om de var rejst ud af landet.

På den baggrund har Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti stillet en stribe spørgsmål til den nye social- og indenrigsminister Astrid Krag (S). Han har bl.a. spurgt, om ministeriet ved hvor mange udlændinge, der uberettiget benytter lægehjælp eller danske sygehuse, og hvor mange der får sociale ydelser, de ikke har ret til.

Ministeren har nu svaret. Det sker dog i meget overordnede vendinger og uden at hun kan sætte tal på, hvor stort et misbrug, der finder sted. Det vil kræve nærmere undersøgelser, som kun kommunerne kan foretage, skriver hun.

Frist til 1. oktober

Men Astrid Krag understreger, at hun finder problemet alvorligt. Hun forventer, at kommunerne får styr på deres CPR-registre og deres kontrolsystemer senest 1. oktober, sådan som hendes forgænger krævede. Fremover bør kommunerne som minimum tjekke bopælsregistreringen hver 3. måned, ikke mindst for udenlandske studerende og udlændinge, der arbejder i Danmark, skriver hun.

“Hvis det efter den 1. oktober står klart, at der fortsat er kommuner, der mangler at
kontrollere deres bopælsregistrering i CPR, vil jeg tage nye initiativer til at få bragt
bopælsregistreringen i orden,” skriver Astrid Krag.

Morten Messerschmidt erklærer sig foreløbig tilfreds med ministerens svar.

“Jeg kan godt leve med, at de afventer 1.oktober, men så forventer jeg også en redegørelse og at der bliver rettet 100 procent op på problemerne,” siger han til ditOverblik.dk.