Barnebrude: I Sverige bliver asylpar adskilt, hvis den ene er under 18 år

0
6804
Peter Skaarup (DF) og Inger Støjberg (V) i et samråd med Justitsminister Nick Hækkerup i efteråret. Skaarup og Dansk Folkeparti afviser at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

RETTELSE: Denne artikel er baseret på oplysninger i Weekendavisen, som har vist sig ikke at være korrekte. Sverige foretager ikke en automatisk adkillelse af asylpar, hvis en af parterne er under 18 år. Der finder en individuel vurdering sted først, har mediet POV International dokumenteret. Weekendavisen har beklaget fejlen. Læs mere her

Siden 1. januar 2019 har det været fast praksis i Sverige, at asylpar adskilles, hvis den ene er under 18 år. Peter Skaarup (DF) vil have samme regler indført i Danmark

Mens Folketinget er på nippet til at sende tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i Rigsretten, fordi hun som minister krævede asylpar adskilt, hvis den ene var under 18 år, så er adskillelsen af asylpar, hvor den ene er under 18 år, fast praksis i Sverige.

Weekendavisen bringer i denne uge en artikel under overskriften “Den svenske instruks”. Her kan man læse, at en enig Rigsdag den 21. december 2018 vedtog en skærpet lovgivning, så ingen ægteskaber kan anerkendes i Sverige, med mindre begge parter er 18 år ved indgåelsen.

Loven, som fik støtte fra Vänsterpartiet til Sverigedemokraterna, trådte i kraft 1. januar 2019. Den betyder, at asylpar, hvor den ene under 18 år, nu bliver skilt ad.

“Hver sag skal vurderes individuelt, men vurderingen sker, efter at parrene er skilt ad. Eftersom ægteskab med en mindreårig ikke længere kan godkendes i Sverige, så skal barnet separeres fra magen. I hvert fald imens de sociale myndigheder foretager en udredning,” siger Gunilla von Wachenfeldt, advokat og aktiv i debatten om tvangsægteskaber og barnebrude, til Weekendavisen.

“Eftersom ægteskab med en mindreårig ikke længere kan godkendes i Sverige, så skal barnet separeres fra magen”

Gunilla von Wachenfeldt, advokat, til Weekendavisen

Adskilles fra start

I praksis bliver parret adskilt, så de sociale myndigheder tager sig af barnet og finder et bosted, mens den voksne ægtefælle indkvarteres i det almindelige asylsystem. I følge Weekendavisen er reglerne fra Socialstyrelsen dog uklare og modsætningsfyldte. Det hedder således at den unge ægtefælle skal tages med på råd, hvis hun er 15-17 år. Og hvis der ikke er særlige omstændigheder, så “findes der ingen mulighed for” med tvang at separere dem fra deres ægtefælle. Omvendt står der i reglerne, at “det ligger i sagens natur” at den ældre ægtefælle ikke kan tilgodese barnets behov på samme måde som en plejefamilie.

Gunilla von Wachenfeldt forklarer lovændringen fra 2018 med, at Sverige har valgt at tage udgangspunkt i Børnekonventionen i stedet for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

“Man valgte at stå på barnets side frem for retten til familieliv. Det handler jo om barnebrudenes menneskerettigheder, deres ret til at kunne vælge deres eget liv: Hvad man vil studere, hvem man vil gifte sig med og så videre. Hvis man lader retten til familieliv have forrang, så indskrænker man jo barnets menneskerettigheder. Det var aldrig meningen med Artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,” siger Gunilla von Wachenfeldt til Weekendavisen.

“Det handler jo om barnebrudenes menneskerettigheder, deres ret til at kunne vælge deres eget liv”

Gunilla von Wachenfeldt, advokat, til Weekendavisen

DF: Bør være normal praksis Danmark

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup undrer sig over, at Danmark ikke benytter den svenske model. Han vil nu rejse sagen overfor udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Skaarup, der bakker Inger Støjberg fuldtonet op i barnebrudssagen, skriver på Facebook:’

“Jeg vil straks rette henvendelse til integrationsministeren Mattias Tesfaye for at høre, hvorfor i alverden, at det ikke er normal praksis i Danmark at adskille mindreårige asylansøgere fra deres myndige partnere. Regeringen må sikre, at der fremsættes lovforslag, der gør det til normal praksis. Hvis Sverige kan, så kan vi også. Der skal ryddes op ift. barnebrudene nu,” skriver Peter Skaarup.

Han har nu stillet følgende spørgsmåle til udlændinge- og integrationsministeren:

Vil ministeren redegøre for, om internationale konventioner vægter højere end grundloven, når flygtninge kommer til Danmark som barnebrude, og den danske grundlov klart foreskriver, at der skal udstedes konge- eller dronningebrev til dem, der måtte ønske at gifte sig i en alder under 18 år?”.

Beslutning erklæret ulovlig

Sagen om adskillelse af barnebrude i Danmark startede i januar 2016, hvor flere medier bragte historier om barnebrude på danske asylcentre.

Historierne fik daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at meddele, at hun omgående ville sætte en stopper for, at mindreårige asylansøgere kan bo sammen med ægtefæller eller samlevere over 18 år på danske asylcentre. Den 10. februar blev der udsendt en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor Støjberg meddelte, at ingen asylansøgere under 18 år fremover måtte bo sammen med en ældre ægtefælle eller samlever på danske asylcentre.

Ombudsmanden erklærede senere, at Støjbergs ‘instruks’ i form af pressemeddelelsen var ulovlig, fordi loven kræver en individuel vurdering af den enkelte familie.

Læs mere i Weekendavisen her

Læs også:

DF afviser rigsretssag: “Støjberg er udsat for en hetz”