Weekendavisen trækker oplysning tilbage om svenske barnebrude

0
1835

Asylpar bliver ikke automatisk adskilt i Sverige, hvis den ene part er under 18 år, som Weekendavisen skrev i sidste uge. ditOverblik beklager at have viderebragt den fejlagtige oplysning

RETTELSE: Det er fast praksis i Sverige, at asylpar adskilles, hvis den ene part er under 18 år. Det skrev ditOverblik mandag med henvisning til en artikel i Weekendavisen. Men nu viser det sig, at oplysningerne i Weekendavisens artikel ikke er rigtige. Adskillelsen har tidligere været praksis i enkelte kommuner, bl.a. Göteborg, men det gælder ikke i hele Sverige.

I følge Weekendavisens artikel sker der en individuel vurdering af alle asylpar, men først efter, at parrene er blevet adskilt. Det er denne oplysning, der ikke er rigtig. Parrene adskilles ikke, før deres sager vurderes individuelt.

Det er mediet POV International, der har efterprøvet Weekendavisens oplysninger. POV har talt med Petra Rinman, enhedschef i Socialstyrelsen i Sverige og medforfatter til retningslinjerne. Hun siger “klart nej” til oplysningen om den automatiske adskillelse.

“Det enkelte barns behov skal undersøges, og derefter vurderes det, hvad der er bedst for barnet. Derefter træffes en beslutning om placering i tilfælde, hvor det anses for at være det bedste for barnet,” siger Petra Rinman til POV International.

Chefredaktør: En enormt stor fejl

Oplysningen fremgår også af delberetningen fra Instrukskommissionen, som undersøgte den danske barnebrudssag. Her står der i følge Journalisten.dk om sagsbehandlingen i Sverige, at ‘det beror på en konkret vurdering, om en mindreårig asylansøger kan eller skal adskilles fra sin myndige ægtefælle eller tillades indkvartering sammen på et asylcenter’.

Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik kalder avisens oplysning for en “enormt stor fejl”.

“I den fejlagtige artikel står, at man i Sverige per automatik adskiller asylpar, hvis en af parterne er mindreårig i Sverige. Det er altså ikke rigtigt. Sagen er, som vi også skriver i artiklen, at det har været praksis i enkelte svenske kommuner, herunder i Göteborg, men ikke i Sverige. Og den praksis gælder ikke længere. Den fejl beklager vi selvfølgelig,” siger Martin Krasnik til Journalisten.

DitOverblik beklager, at have viderebragt den fejlagtige oplysning. Se Weekendavisens artikel og beklagelse her