Udflytningsaftale på plads: Bliv dyrlæge i Foulum og socialrådgiver i Hjørring

0
1226
DFs uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl. Foto: Carsten Lundager

DF med i tillægsaftale om udflytning af 2400 uddannelsespladser fra de store byer. “Aftalen understøtter aktivt, at der udflyttes og etableres flere uddannelsespladser i hele landet,” siger DFs uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl

I de kommende år bliver det muligt at uddanne sig til socialrådgiver i Hjørring, dyrlæge i Foulum, datamatiker i Tønder, lærer i Svendborg og arkitekt i Kalundborg.

Regeringen er sammen med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne tirsdag blevet enige om, hvordan udflytningsaftalen fra juni 2021 i praksis skal implementeres frem mod 2030.

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl glæder sig over aftalen:

”I Dansk Folkeparti er vi meget tilfredse med, at vi med aftalen aktivt understøtter, at der udflyttes og etableres flere uddannelsespladser ud over hele landet så der samlet set fremadrettet vil være mindst ligeså mange uddannelsespladser som i dag. Samtidig afsættes midler til at udvikle campus udenfor de fire store byer, således at der kan skabes gode og attraktive studiemiljøer spredt over hele landet,” siger han i en pressemeddelelse.

Sidste år indgik et politisk flertal aftalen ‘Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’. Siden har uddannelsesinstitutionerne afleveret deres bud på udflytnings- og nedskaleringsplaner til ministeriet. På baggrund af disse forslag, har aftalepartierne siden januar 2022 forhandlet om den tillægsaftale, som nu foreligger.

2400 uddannelsespladser udflyttes

Aftalen betyder, at 6,4 procent af alle uddannelsespladser i de fire største byer skal udflyttes eller ’nedskaleres’. Det svarer til ca. 4350 uddannelsespladser, hvoraf ca. 2400 pladser udflyttes. Oven i har uddannelsesinstitutioner planer om at udflytte yderligere ca. 2000 pladser frem mod 2030.

Tillægsaftalen indeholder disse hovedelementer:

  • Ambitioner om mere end 100 nye uddannelsessatsninger uden for de fire største byer.
  • 41 nye uddannelsesinitiativer modtager ekstraordinære etableringsmidler.
  • 805 mio. kr. prioriteres i etablerings- og udviklingsmidler fra 2021-2028.
  • Der afsættes 413 mio. kr. i varige midler, så både eksisterende og nye uddannelsesudbud vil få forhøjet decentralt grundtilskud samt et nyt regionalt taxameter på 107 procent.

Hele aftalen kan læses her

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) siger om aftalen:

”Der skal være gode muligheder for at tage en uddannelse i alle landsdele i Danmark. Et bredt flertal i Folketinget tager her ansvar for, at faldende ungdomsårgange ikke fører til yderligere centralisering og lukning af uddannelser på tværs af landet. Med aftalen har vi fortsat stærke universiteter i de største byer, der oprettes flere gode muligheder for uddannelse i alle landsdele. Til gavn for både for de unge og deres muligheder, men også for de lokale virksomheder og kvaliteten i den lokale velfærd”.

Tidligere artikler:

DF bakker op om udflytning af uddannelser: ”Vi har et skævt Danmark”