Tyske asylændringer sender flygtninge mod Danmark

0
16065
Tyskland lukkede mandag sine grænser. Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

RETTELSE: I følge mediet Tjekdet.dk er oplysningerne i denne artikel ikke korrekte. Tjekdet har på baggrund af artiklen kontaktet Tysklands integrationsmyndighed, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), og konklusionen er at “med undtagelse af få, lavpraktiske ændringer fungerer asylprocessen i Tyskland stadig på samme måde, som den gjorde før coronakrisen”. De “lavpraktiske ændringer” består i, at asylansøgere nu skal aflevere deres ansøgning skriftligt og at ansøgningerne vil blive behandlet efter coronakrisen. Tjekdet skriver også, at antallet af personer, der har søgt asyl i Danmark, er faldet de sidste to uger – fra 42 i gennemsit fra uge 1 til 11, til 25 i alt i løbet af de sidste to uger. Tjekdet.dks artikel kan læses her.

Tyskland har indskrænket mulighederne for asyl. Ingen nye kvoteflygtninge og ingen mulighed for at bede om asyl. Til gengæld kan asylsøgende nu frit rejse mod nord

Kilde: Spiegel.dk mfl.

Tyskerne har forpligtet sig til at hente 5000 kvoteflygtninge – overvejende syrere fra Tyrkiet – hvert år. Dertil kommer 12.000, der hver måned på egen hånd kommer ind i Tyskland og søger asyl der. Et tal, der er steget noget over det seneste år.

Men nu har problemerne med coronavirus fået tyskerne til helt af standse arbejdet med at hente kvoteflygtninge. Samtidig stopper stort set alt arbejdet i de tyske centre for flygtninge og migranter. Næsten alt personalet er sendt hjem af hensyn til deres sundhed og derfor kan nye asylsøgende ikke blive registreret og starte papirarbejdet.

Der er forskellige meldinger fra de enkelte delstater. Nogle steder kan nye migranter og flygtninge få plads på de offentlige ankomstcentre. Andre steder er de så overfyldte, at de ikke kan tage flere ind.

Til gengæld kan en migrant, der er sluppet over den tyske grænse, frit rejse videre. Der er ingen kontroller ved de større veje eller mellem delstaterne. Politiet i en række af de store byer patruljerer dog ved jernbanestationer og standser enkelte for at kontrollere deres papirer.

Men er man lidt hurtig og forstår signalerne, kan man hurtigt slippe forbi. Og en orange billet i Tyskland koster ikke mere end 150 kroner for en dagsrejse. Og kan man læse en togplan, kan man komme meget langt på den tid.

Næste stop dansk grænse

Mens Grækenland endnu forsøger at holde grænsen til Tyrkiet lukket, så er de andre, ydre grænser for resten af EU stadig åbne for alle, der kan sige ordet asyl. Migranter, der i dag er strandet i Tyrkiet, forsøger at sejle uden om de græske øer for at komme til det fremkommelige Italien. Samtidig er der fortsat mange i Libyen, der satser på at komme mod nord.

Siden nytår er der i snit kommet 42 hver uge til Danmark i håb om asyl. Med den ændrede situation i Tyskland står det tal til at stige.