Spidskandidaten: Michael kæmper for socialt udsatte i Ballerup

0
2583
Michael Jensen er Dansk Folkepartis spidskandidat til kommunalvalget i Ballerup Kommune.

NY SERIE: SPIDSKANDIDATEN | Michael Jensen er Dansk Folkepartis spidskandidat i Ballerup Kommune. Han blev valgt til kommunalbestyrelsen for tre år siden og har vist, at DF kan få indflydelse, selv om Socialdemokratiet sidder tungt på magten

Når der til oktober er “Rock for hjemløse” i kulturhuset Baltoppen i Ballerup, så er det arrangeret af en frivillig forening, der har Dansk Folkepartis medlem af kommunalbestyrelsen, Michael Jensen, som formand.

Den 49-årige bogbinder og maler er nemlig stærkt engageret i arbejdet med socialt udsatte, og derfor sidder han nu sammen med socialdemokrater og andet godtfolk i en foreningsbestyrelse, der arbejder med at løse problemer for hjemløse og socialt udsatte.

“Jeg er nok kontrasten i den forening, og derfor var jeg også overrasket, da jeg blev spurgt, om jeg ville være formand. Men det er nok fordi jeg repræsenterer god gammeldags snusfornuft og er god til at løse problemer,” siger Michael Jensen.

Tidligere har Michael Jensen også arbejdet sammen med Venligboerne om nogle konkrete sager i Ballerup Kommune, og begge eksempler er sigende for Dansk Folkepartis spidskandidat i Ballerup: Han samarbejder gerne med alle, han er optaget af at finde løsninger – og hjertet banker for svage og udsatte.

DF har stor indflydelse

Derfor kan Michael Jensen også se tilbage på tre år, hvor han og DFs andet medlem af kommunalbestyrelsen, Birgitte Dahl, har fået stor indflydelse. Det er sket på trods af, at Socialdemokraterne sidder tungt på magten i Ballerup med 16 ud af 25 pladser i kommunalbestyrelsen.

“Vi har virkelig fået mange ting igennem på de sidste tre års budgetter, som er der, hvor man kan gøre en forskel. Men vi har også en borgmester (socialdemokraten Jesper Würtzen, red.), der er samarbejdsvillig og gerne vil have brede flertal. Så han er villig til at strække sig langt. Hvis man har argumentationen i orden, kan man få indflydelse,” siger Michael Jensen.

“Vi har virkelig fået mange ting igennem på de sidste tre års budgetter”

Han nævner bl.a. værdighedsmilliarden til ældre. Her har DF stået fast på, at de ca. 10 millioner, som Ballerup modtager, skulle blive på ældreområdet, da værdighedsmilliarden blev en del af bloktilskuddet.

“Det første jeg siger, når vi mødes til budgetforhandlingerne, er, at vi ikke vil acceptere nogen besparelser på ældreområdet i år. Omprioriteringer er ok, for man skal også kunne udvikle området, men ikke besparelser. Heldigvis er socialdemokraterne som regel enige med os,” siger Michael Jensen.

Michael Jensen og andre lokale DFere på gaden for at føre valgkamp.

Havde ingen plan om at blive politiker

At han er blevet kommunalpolitiker og nu skal i valgkamp som spidskandidat, var bestemt ikke planen, da Michael Jensen for fem år siden meldte sig ind i Dansk Folkeparti. Han har altid stemt på DF, men havde ikke tænkt tanken at blive folkevalgt.

”Men så blev jeg spurgt, om jeg ville stille op, og da jeg gerne vil gøre noget for socialt udsatte og mine børn er blevet store, tænkte jeg, at jeg skulle give det en chance. Jeg regnede med at komme et stykke nede på listen, men jeg blev nummer to og, ja, valget gik jo godt,” siger Michael Jensen, som er gruppeformand og medlem af økonomiudvalget og kultur- og fritidsudvalget.

25-30 timer om ugen

Siden har Michael Jensen engageret sig dybt i det kommunalpolitiske arbejde. Han bruger 25-30 timer på kommunalpolitik hver uge og betegner de sidste tre år som en stor omvæltning i sit liv.

”Jeg har lært utroligt meget de sidste tre år. Det er gået op for mig, hvor omfattende lokalpolitik er – hvor meget det griber ind i folks liv. Vi er selvfølgelig underlagt nogle love, men det er os ude i kommunerne, der skal prioritere pengene,” siger han.

At han har lyst til at fortsætte i politik, skyldes også, at DF har en meget aktiv og velfungerende lokalforening i Ballerup. Hver måned holder byrådsgruppen et medlemsmøde på rådhuset, og her møder 10-15 medlemmer gerne op for at høre nyt.

“Medlemmerne skal have indflydelse. Jeg ser det her som et fællesskab, hvor ingen er bedre end det svageste led,” lyder det fra DFs spidskandidat i Ballerup.

Michael Jensen er 49 år og arbejder til daglig som maler. Han er gruppeformand for DF og medlem af økonomiudvalget og kultur- og fritidsudvalget i Ballerup Kommune. Han er desuden medlem af digitaliserings- og teknologiudvalget, Psykiatrirådet, eliteidrætsrådet samt bestyrelsesmedlem i Ballerup Almennyttige Boligselskab.

8 spørgsmål til Michael Jensen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Når man mener, at samfundet er på vej i en forkert retning, så kan man vælge at se passivt til, eller man kan vælge at tage ansvar. Jeg valgte ansvaret og er nu med til at sætte dagsordenen her i Ballerup Kommune.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Der er en væsentlig forskel på lokalpolitik og landspolitik, så vi har sammensat et bredt program, hvor vi taler ind i Ballerups problemstillinger. Her kan nævnes tryghed i byrummet, skoler/institutioner, natur/miljø, kunst, foreningslivet, ungdom, borgerservice og socialt udsatte. Vi vil selvfølgelig tale ældrepolitik og integration, da det ligger i vores dna.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Der er ikke nogen resultater, der ikke er vigtige. Vi har i denne periode fået meget igennem på budgetterne, og har taget ansvar der, hvor det var nødvendigt. Vi har fået alt fra bænke i byrummet til hurtigere stof- og alkoholafvænning igennem på budgetterne.

Hvis jeg skulle fremhæve noget, så må det være, at de besparelser der var lagt op til på ældreområderne, ikke er blevet gennemført. I stedet har vi fået flere penge til demensindsatser og fremtidig uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Da Værdighedsmilliarden overgik til bloktilskud i 2020 fik vi sikret, at de små 10 millioner kroner Ballerup modtager blev bevaret inden for ældreområdet.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Den er svær, da der er mange dagsordner her i kommunen. Men et godt bud vil være, byfornyelse/byplanlægning. Der er en tendens til, at der popper noget op under valgkampen som ikke ligger lige til højrebenet, det vil vi selvfølgelig kalkulere med.

Hvad er DFs nuværende rolle i kommunalbestyrelsen?

Vi har 2 medlemmer.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Ja,- vi går sammen med Konservative i teknisk valgforbund.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Debatter/læserbreve etc. Vi plejer at være meget på gaden og på kræmmermarked, men på grund af Covid-situationen vil vi være der, hvor det er muligt.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber, det er gået vores vej, og at vi mindst har beholdt vores mandater. Jeg drømmer selvfølgelig om fremgang men det er nok mest realistisk at håbe på at beholde vores to pladser.

Michael Jensen er blevet grebet af politik. “Det er kommet bag på mig, hvor omfattende lokalpolitik er. Vi kan påvirke folks hverdag på mange områder,” siger han.