Regioner nægter at svare DF-ordfører: “Fuldstændig grotesk”

0
3001
Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkepartis handicap- og ligestillingsordfører Karina Adsbøl kan ikke få Danske Regioner til at oplyse antallet af sager, hvor regionerne kræver patienterstatninger tilbagebetalt. Urimeligt og grotesk, mener hun

”Det er jo fuldstændig grotesk”.

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører fra Dansk Folkeparti, er dybt forarget over Danske Regioner, som stadig nægter at besvare en række spørgsmål, som hun har stillet via sundhedsministeren.

Forargelsen bliver ikke mindre af, at spørgsmålene handler om, hvor mange ankesager regionerne har kørende mod patienter, der har fået udbetalt erstatning for fejlbehandlinger på sygehuse.

Sidste år fik et flertal i Folketinget ændret reglerne, så regionerne ikke længere kan kræve en allerede udbetalt erstatning tilbage. Men det gælder kun nye sager, dvs. sager hvor erstatningen er udbetalt efter den 1. juli 2018. Tidligere udbetalinger er ikke omfattet, og det benytter regionerne sig fortsat af.

Karina Adsbøl var initiativtager til lovændringen, og hun bebudede dengang, at der skulle holdes øje med regionernes praksis i forhold til sager fra før 1. juli 2018. Men indtil videre nægter regionerne altså at svare på, hvor mange sager der er tale om, hvad det er for sager og om der er nogle, der er frafaldet.

“Fra velfungerende til krøbling”

En af de sager, der vækker forargelse, er sagen om Ejvind Lund Andersen fra Vejen. Han fik i foråret 2014 et nyt knæ på Vejle Sygehus. Men han måtte opereres fem gange, fordi der gik infektion i knæet. Og efter fem operationer er han med sine egne ord “gået fra velfungerende til krøbling”.

Ejvind Lund Andersen søgte og fik 1.477.718 kroner i erstatning for fejlbehandling. Men Region Syddanmark ankede sagen via Kammeradvokaten og i 2018 fik Ejvind Lund Andersen besked på at betale hele erstatningen tilbage. Det skete med den begrundelse, at Ejvind Lund Andersen var overvægtig, hjertesyg og havde diabetes. Derfor havde han haft en større risiko for at få komplikationer ved knæoperationen, mente Kammeradvokaten.

”Jeg ville ønske, at jeg aldrig havde sagt ja til et knæ, og jeg ville ønske, at jeg aldrig havde søgt om erstatning,” sagde han i foråret til Jyske Vestkysten.

Regioner: For tidskrævende at svare

De manglende svar fra Danske Regioner har fået Karina Adsbøl til at klage til Folketingets Ombudsmand. Men her kan man ikke hjælpe. Ombudsmanden har ikke kompetence til at behandle klager over ministres manglende besvarelser, og i øvrigt er interesseorganisationen Danske Regioner en privat forening og dermed ikke omfattet af ombudsmandsloven, forklares det i et svar til Karina Adsbøl.

Danske Regioner har forsvaret sig med, at det vil koste for mange ressourcer at svare på Karina Adsbøls spørgsmål.

”Danske Regioner vurderer, at det alene i Region Hovedstaden vil tage en medarbejder ca. 1 time pr. sag for manuelt at gennemgå alle sagerne med henblik på at redegøre for det adspurgte,” lød det i foråret i et svar til Sundhedsministeren.

Men det argument køber Karina Adsbøl ikke:

”Regionerne må have nogle systemer, så de kan finde disse oplysninger frem. Man må da kunne regne med, at Folketinget skal kunne følge op på den lovgivning, der laves. Jeg undrer mig dybt over de manglende svar – og det er endda Sundhedsministeriets departementschef Per Okkels der har skrevet ud til regionerne. Jeg synes det virker som, de simpelthen ikke ønsker at svare,” siger Karina Adsbøl.

Rejser sagen overfor ny minister

DF-ordføreren tog i foråret initiativ til et samråd om sagen med Sundhedsministeren. Det blev imidlertid bremset af Folketingsvalget. Men nu har Karina Adsbøl rejst sagen igen overfor den nye sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

”Jeg fastholder ønsket om et samråd. Med lovændringen sendte vi et tydeligt signal fra Folketinget om, at det ikke er hensigtsmæssigt, man kan kræve en patienterstatning betalt tilbage, flere år efter, at den er udbetalt. Derfor er det under al kritik, at vi ikke kan få svar fra regionerne, selv om vi har spurgt adskillige gange,” siger Karina Adsbøl.