DF vil sikre ligestilling for unge øboere under uddannelse

0
1995
Mette Hjermind Dencker, bolig-, bygnings, landdistrikts- og øordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Unge på øerne risikerer at komme i en økonomisk klemme, når de skal videre i uddannelsessystemet efter 9. klasse. Det vil Dansk Folkeparti forhindrer med nyt forslag

Alle unge skal have mulighed for at tage en uddannelse, ligegyldigt hvor de bor i Danmark. Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at unge øboere under uddannelse skal ligestilles økonomisk med øvrige studerende i perioden fra 9. klasses afslutning til de fylder 18 år.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Helt konkret foreslår DF, at unge på øerne får et retskrav på støtte, svarende til en udeboende SU-sats, hvis de på grund af afstand eller manglende færgeoverfart ikke kan komme frem og tilbage til uddannelsesstedet dagligt.

“Mange kommuner har samlet deres 10.klasse-tilbud eller ungdomsuddannelser i selve ”hovedbyen” i kommunen. Det medfører, at unge på øer med mere end ½ times færgesejlads ikke kan begynde på de pågældende uddannelsesinstitutioner uden at skulle flytte fra øen, ” siger partiets landdistrikts- og øordfører Mette Dencker

“Det betyder, at når de unge øboere på 15 år skal fraflytte øen og deres hjem, påføres familien en økonomisk byrde. På øer med mere end en ½ times sejlads og hvor færgeruten fra øen ender i en by uden uddannelsestilbud og med efterfølgende lang transporttid til følge, yder nogle kommuner tilskud til unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse og som følge deraf er nødsaget til at fraflytte deres forældre og øen. Det er således betinget af hvilken kommune, de unge øboere bor i,” forklarer hun.

Præcis hvor mange unge, der kommer i klemme i det nuværende system, er vanskeligt at fastslå. Dorthe Winther, formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, anslår, at det drejer sig om 50-60 elever/unge årligt.

Da antallet af berørte unge vil variere fra år til år, opfordrer Dansk Folkeparti til, at der afsættes en forsøgspulje på 5 mio. kroner årligt på finansloven.