Pia Kjærsgaard: Befolkningen udskiftes og vi har fået ‘hverdags-jihad’ i Danmark

0
6669
Pia Kjærsgaard, udlændinge- og værdiordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Klokken er ved at falde i slag for Danmarks overlevelse som homogen nation, skriver DFs stifter og udlændingeordfører Pia Kjærsgaard i markant kronik i Jyllands-Posten

OPDATERET: Unge indvandrere, der angriber brandmænd. Bilafbrændinger i belastede boligområder. Skyderier og bandeopgør. Affyring af fyrværkeri mod sagesløse mennesker. Opkrævning af beskyttelsespenge hos butikker. Tilsvining af lærere.

Danmark er blevet et mere råt samfund siden 1983, skriver Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard i en kronik i Jyllands-Posten.

Forklaringen er i følge Pia Kjærsgaard den voldsomme indvandring, som blev grundlagt med den lempelige udlændingelov af 1983. Over 600.000 mennesker i Danmark stammer nu helt eller delvist fra ikke-vestlige lande, jf. denne artikel. Resultatet er, mener Pia Kjærsgaard, en begyndende befolkningsudskiftning, der har ført til et nyt fænomen:  ‘hverdagsjihadisme’.

“Alt, hvad der minder om en dansk autoritet, er en rød klud i øjet på nogle af de indvandrere og i særdeleshed deres efterkommere, som befinder sig her i Danmark. Det kalder jeg hverdagsjihad. Hverdagsjihad er et resultat af befolkningsudskiftningen – og hvis vi skal ændre ved demografien, kræver det drastiske metoder. Vi skal have en udvandringspolitik i Danmark,” skriver Pia Kjærsgaard.

Umulig integration

Pia Kjærsgaard mener at ‘klokken er ved at falde i slag for Danmarks overlevelse som homogen nation og som fædreland for det danske folk’:

“Dengang i 1983 troede mange, at integrationen ville forløbe smertefrit. Jeg har aldrig abonneret på det synspunkt. Hvordan fusionerer man en religion og kultur så fremmedartet og tilbagestående – præget som den er af klanmentalitet, kvindeundertrykkelse og vold – som islam med en civilisation som den europæiske og en kultur som den danske. Det lader sig ikke gøre,” skriver Pia Kjærsgaard.

“Dengang i 1983 troede mange, at integrationen ville forløbe smertefrit. Jeg har aldrig abonneret på det synspunkt”

Dansk kultur er under pres fra den muslimske kultur, og af nemheds-hensyn vælger virksomheder og institutioner at tilpasse sig, hvilket udvander vores kultur yderligere, mener Pia Kjærsgaard:

”I dag accepterer virksomheder uden at kny, at medarbejderne beder i arbejdstiden, de accepterer, at medarbejdere iklæder sig islams banner, hovedtørklædet, og manifesterer deres tro på arbejdspladsen. I daginstitutioner og i skoler bruger man halalslagtet kød – ikke kun til børn af muslimer – men til alle børn. Af nemhedshensyn bruger man ikke længere svinekød. Det er jo nemmere at bruge kyllingekød – det kan alle spise. Julen bliver tilpasset, så alle kan tage del i den – væk er fadervor og det kristne budskab, englene, de tre vise mænd og krybbespillet – julen bliver en “nissejul”, for den jul kan alle tage del i. Vores samfund ændrer sig. Vores værdier ændrer sig,” skriver hun.

Brug for en udvandringspolitik

Pia Kjærsgaard mener, at der er brug et markant kursskifte:

”De mennesker, der er kommet hertil fra fjerne egne af verden, og som ikke har kunnet passe ind, skal forlade vort land. Det skal vi gøre ved økonomisk tilskyndelse, ved at inddrage opholdstilladelser, udvise kriminelle og konsekvent sende fremmede, der er til fare for vort land, ud af Danmark,” skriver Pia Kjærsgaard, som tilføjer, at den nye regering desværre har valgt en anden kurs:

”Hjemsendelsespolitikken er kasseret, og på trods af hård retorik fra tid til anden trækker udlændingepolitikken i den forkerte retning. Befolkningsudskiftningen fortsætter. Jeg er bekymret på mine børnebørns vegne”.

OPDATERING: Denne artikel er blevet opdateret. Tidligere stod der, at 900.000 mennesker i Danmark nu stammer helt eller delvist fra ikke-vestlige lande. Det korrekte tal, i følge Danmarks Statistik, er over 600.000. ditOverblik beklager fejlen, som dagbladet Information har gjort os opmærksomme på.