Odense bruger 667 mio. kr. på overførselsindkomster til ikke-vestlige indvandrere

0
5073
Carsten Sørensen (DF) er DFs medlem af det nye regionsråd i Region Syddanmark.

Markant flere ikke-vestlige indvandrere i Odense er på overførselsindkomst, sammenlignet med den øvrige befolkning. Helt uacceptabelt, mener Dansk Folkepartis 2. viceborgmester Carsten Sørensen

245 millioner kroner.

Så meget kunne Odense Kommune spare om året, hvis antallet af ikke-vestlige indvandrere på overførselsindkomst svarede til niveauet for den øvrige befolkning.

Det viser en opgørelse fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense, som Fyens Stiftstidende bringer.

I alt brugte Odense Kommune i 2020 ca. 667 mio. kroner på diverse overførselsydelser til personer med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til 20,6 procent af kommunens samlede udgifter til overførselsindkomst, fordelt på ca. 6000 personer.

Ikke-vestlige indvandrere udgør dog ‘kun’ knap 10 procent af befolkningen i alderen 16-64 år. Hvis andelen på overførselsindkomst skulle svare til den øvrige befolkning, skulle der være 3100 færre personer på offentlige ydelser, og der skulle ‘kun’ bruges 316 mio. kroner.

Mangler arbejdskraft

Når den reelle besparelse kun ville være 245 millioner kroner, skyldes det i følge Fyens Stiftstidende, at der skal tages højde for bl.a. øget indkomstskat, ændrede tilskud, udligning mv.

Dansk Folkepartis 2. viceborgmester i Odense Carsten Sørensen mener, at det er uacceptabelt, at Odense Kommune bruger så mange penge på overførselsindkomster til ikke-vestlige indvandrere.

“245 millioner kroner er mange penge i en af Danmarks fattigste kommuner. Det kan ikke være rigtigt, at byens restauranter skriger efter tjenere og kokke og Odense Kommune selv leder med lys og lygte efter sosu-assistenter, hjemmehjælpere og rengøringspersonale, og så har vi en masse mennesker siddende ude i Vollsmose, som ikke gider arbejde. Det er helt uacceptabelt,” siger Carsten Sørensen med henvisning til Odense indvandrertunge ghetto Vollsmose.

“Vi har en masse mennesker siddende ude i Vollsmose, som ikke gider arbejder. Det er helt uacceptabelt”

Carsten Sørensen, Dansk Folkepartis 2. viceborgmester i Odense

Bruger kommunen sanktioner?

Carsten Sørensen fortæller, at han er ved at få undersøgt, om kommunen anvender de fornødne sanktioner overfor personer, der nægter at tage de jobs og aktiveringstilbud, de præsenteres for.

“Jeg har hørt forlydender om, at kommunen ikke er konsekvent nok overfor folk, der siger nej til aktivering. Det skal jo have konsekvenser i form af, at man får frataget sin kontanthjælp i en kortere eller længere periode, og at hvis det gentager sig, skal den fratages permanent,” siger Carsten Sørensen.

Han konstaterer, at det må være i alles interesse, at folk kommer i arbejde.

“Det er ikke i orden, at vi mister så mange penge. I forvejen putter vi hundredevis af millioner i Vollsmose, og så oplever vi, at beboere herfra ikke gider gå på arbejde og bidrage til samfundet,” siger Carsten Sørensen.

“I forvejen putter vi hundredevis af millioner i Vollsmose”

Carsten Sørensen, Dansk Folkepartis 2. viceborgmester i Odense

Rådmand: De har andre problemer

Beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dyrup (SF) giver i Fyens Stiftstidende to hovedforklaringer på den store overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere på overførselsydelser. Den ene er fortidens synder, fordi man ikke tidligere gjorde nok for at få indvandere i arbejde.

“Den anden del handler om, at det her også er nogle mennesker, som har nogle andre problemer. Det kan være i forhold til personlige kompetencer, sociale problemer, mangel på faglige kvali-fikationer eller mangel på danskkompetencer, siger Brian Dybro, der også mener, at der mangler job, som gruppen af ikke-vestlige indvandrere på ydelser kan varetage.

Venstre i Odense vil have oprettet flere nyttejobs, men det er flertallet i byrådet i mod.