Ny regering vil ”styrke folkeskolen” ved at afskaffe nationale test

0
2585
Den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, her fotograferet ved overdragelsen i Undervisningsministeriet torsdag. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Rød blok vil fjerne de nationale test i de mindste folkeskoleklasser og afsøge muligheden for, at testene kan sættes i bero i de ældste klasser. ”Helt vildt”, mener DFs skoleordfører Alex Ahrendtsen, som dog ikke tror, at regeringen kommer igennem med sine planer. Det kræver nemlig at folkeskoleforligets partier er enige

”En ny regering ønsker blandt andet at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og generelt nytænke anvendelsen af test, give bedre muligheder for senere skolestart, afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse samt styrke vejledningsindsatsen”.

Sådan står der i afsnittet med overskriften ”Styrke folkeskolen” i det ”forståelsespapir”, som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre har aftalt som politisk grundlag for den nye socialdemokratiske regering.

Der står også at:

”En ny regering vil endvidere afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdighed”.

Det bliver den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der skal forvandle forståelsespapiret til regeringens politik, og som skarp kritikker af de nationale tests, er det formentlig en af de opgaver, som den socialdemokratiske politiker med en fortid som MF for Enhedslisten vil kaste sig over som noget af det første.

DF-ordfører: Vil gå ud over svage elever

Men det er ”helt vildt” at kalde det en styrkelse af folkeskolen, at man vil afskaffe de nationale tests. Det mener Dansk Folkepartis skoleordfører Alex Ahrendtsen, som er en stor tilhænger af de nationale tests, ikke mindst i de mindst klasser, hvor eleverne testes i 2. og 4. klasse.

”Der er ikke karakterer i folkeskolen før i 8. klasse, og det er altså meget sent, hvis der er brug for at rette noget op. De nationale test er som navnet siger landsdækkende. Derfor kan man følge en progression for enkelte elev i forhold til landsgennemsnittet. Det er både godt for eleven, forældrene, skolen, kommunen og hele samfundet,” siger Alex Ahrendtsen.

”Der er ikke karakterer i folkeskolen før i 8. klasse, og det er altså meget sent, hvis der er brug for at rette noget op”

Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører, Dansk Folkeparti

Han mener, at det især vil gå ud over svage elever, hvis nationale test fjernes:

”De kommer til at svigte børn fra familier, der ikke har nogen uddannelse. De veluddannedes børn skal nok klare sig, men det er de andre, der har brug for hjælp og støtte, og her er de nationale test en støtte, for de viser, om der er behov for en ekstra indsats”.

Merete Riisager overdrager undervisningsministeriet til den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil . Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

“Venstrefløjen hader test”

Modargumentet er, at det lægger et stort pres på børn i en tidlig alder at blive testet. Men det afviser DF-ordføreren:

”Det er tale om en enkelt national test i 2. klasse af 45. minutters varighed. Det giver altså ikke noget pres. Nej, når venstrefløjen vil afskaffe de nationale test, så er det fordi, de hader test. De vil have sådan en flipper-christiania-skole, hvor man bare kan gøre som man vil. Men de kommer til at svigte de svage,” siger Alex Ahrendtsen.

Et andet argument for afskaffelsen er, at de nationale test har været behæftet med usikkerhed og fejl, bl.a. fordi sværhedsgraden har ændret sig siden indførelsen for ni år siden. Det skrev to forskere i en kronik i Politiken i april, hvor de anbefalede at droppe de nationale test. Men siden har 31 andre forskere skrevet en ny kronik i Politiken. Den havde overskriften ”Drop kritikken af de nationale test”. Her advarede de kraftigt imod afskaffelsen, og de kaldte de to forskeres konklusion for ”urimeligt generaliserende”.

“venstrefløjen hader test. De vil have sådan en flipper-christiania-skole, hvor man bare kan gøre som man vil”

Alex Ahrendtsen, folkeskoleordfører, Dansk Folkeparti

Kræver enighed i folkeskoleforligskreds

Alex Ahrendtsen er helt enig. Han mener, at venstrefløjens kritik er ren mavefornemmelse. Og han fastslår i øvrigt, at regeringen ikke kan afskaffe de nationale test uden at blive enige med de øvrige partier bag folkeskoleforliget.

”Rød blok har gjort regning uden vært. Der er en folkeskoleforligskreds, som de skal være enige med, hvis de vil ændre det her. Vi er glade for de nationale test, så vi vakler ikke, og det håber jeg selvfølgelig heller ikke at Venstre og Konservative gør,” siger Alex Ahrendtsen.