Mors er en ø i fremgang. Det gør DFs spidskandidat optimistisk

0
1188
Naturskønne Morsø oplever befolkningsvækst og fremgang for det lokale erhvervsliv, fortæller Meiner Nørgaard.

SPIDSKANDIDATEN | DFs spidskandidat i Morsø Kommune, Meiner Nørgaard, glæder sig over udviklingen på limfjordsøen, der i disse år tiltrækker flere indbyggere og nye virksomheder. DF har været med til at sætte skub i udviklingen, siger Meiner Nørgaard

Siden 1. januar 2021 er befolkningstallet på Mors steget med 12 personer. Flere flytter til limfjordsøen, og det gælder også virksomheder, der fået øjnene op for, at Morsø Kommune er blevet en af landets mest erhvervsvenlige. I Dansk Industris årlige opgørelse over kommuners erhvervsvenlighed er Morsø nu nummer 11. Når det gælder sagsbehandling, er kommunen helt oppe på 3. pladsen, i følge Dansk Industri.

Sådan var det ikke for otte år siden. Dengang kom Morsø Kommune ud på en elendig 80. plads i Dansk Industris måling, og befolkningstallet faldt årligt med ca. 200 personer.

Så der blæser nye optimistiske vinde over den store ø i Limfjorden, og spørger man Dansk Folkepartis spidskandidat, Meiner Nørgaard, hænger udviklingen nøje sammen med, at Morsø for otte år siden fik borgerligt styre.

DF har indflydelse

Socialdemokratiet måtte pr. 1. januar 2014 afgive borgmesterposten til Venstre. Dansk Folkeparti kom ind i varmen og har siden været en vigtig samarbejdspartner for Venstre, der ellers sidder på et absolut flertal. Det har givet indflydelse. I følge Meier Nørgaard, der 2. viceborgmester og formand for Udvalget for Teknik og Miljø, har DF været med til at trække Morsø i den rigtige retning.

“Borgmesteren er lyttende og god til at inddrage os, og derfor har vi formået at få en hel del af vores ting gennemført,” siger Meiner Nørgaard, som er den ene af to DF’ere i kommunalbestyrelsen. Den anden er Anette Svindborg.

“Borgmesteren er lyttende og god til at inddrage os,” fortæller Meiner Nørgaard.

Kamp imod centralisering

DF har blandt andet kæmpet for at gøre op med tidligere tiders centralisering på øen:

“Vi skal have liv på hele øen. Jeg plejer at sige, at vi er hinandens forudsætninger, land og by. Der har været vigtigt for os, at vi støtter op om lokalforeningerne og lytter til deres ønsker. Vi har også arbejdet for, at der skal være gode fritidsfaciliteter for både børn, unge og ældre over hele øen,” siger Meiner Nørgaard.

“Vi skal have liv på hele øen. Jeg plejer at sige, at vi er hinandens forudsætninger, land og by”

I følge DFs spidskandidat ville denne udvikling blive sat i stå, hvis Socialdemokratiet igen kom til magten.

“Det ville betyde mindre udvikling i vores landområder, og dårligere kernevelfærd, for de røde partier vil bruge pengene flere gange, uden at forholde sig til finansieringen. De spekulerer overhovedet ikke på erhvervslivets ve og vel,” siger Meiner Nørgaard.

Langt sejt træk giver resultater

Gode forhold for erhvervslivet er til gengæld centralt for Meiner Nørgaard. Som formand for Udvalget for Teknik og Miljø har han haft meget fokus på at gøre Morsø mere attraktiv for virksomheder. Med hurtigere sagsbehandling, salg af erhvervsgrunde, bedre forhold for turister i alle øens syv havne og en ændring i den kommunale håndtering af virksomheder, hvor man – populært sagt – er gået fra at være vant til at sige nej til nu at sige ja.

“Det er det lange seje træk, der nu giver resultater. Vi har fået vendt en negativ udvikling med fraflytning og færre arbejdspladser, til at der nu flytter flere til øen. Det skaber aktivitet med flere børn i skolerne, flere der handler hos den lokale købmand, flere medlemmer i idrætsforeningerne, flere virksomheder osv. På den måde kan vi få råd til at skabe en bedre kernevelfærd,” siger Meiner Nørgaard.

Meiner Nørgaard har i valgkampen oplevet en god stemning omkring DF, siger han.

Den 55-årige spidskandidat har siddet i kommunalbestyrelsen i 16 år. Han er optimist forud for valget på tirsdag, selv om DF som bekendt har sit at slås med for tiden.

”Jeg synes faktisk, der er en god stemning omkring DF. Vi oplever større interesse end for fire år siden. Selvfølgelig kommer der nogle spørgsmål til DFs situation på landsplan, men vi får ikke skæld ud lokalt og der er interesse for vores lokale politik. Så jeg har en god fornemmelse,” lyder det fra spidskandidaten.

8 spørgsmål til Meiner Nørgaard

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg vil gerne være med til at sætte præg på udviklingen på Mors og være med til at sørge for at de borgere der har det sværest og har mest brug for hjælp, får den hjælp de har behov for.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Udvikling over hele Mors og ikke kun i den største by og en opgradering af ældreområdet.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi har fået hele kommunalbestyrelsen med på at vi skal beholde klippekortet, værdighedsmedarbejderne og det mobile omsorgsteam på ældreområdet. Vi har undgået besparelser på ældreområdet i hele valgperioden. Vi har fået fjernet en ekstrabevilling på skoleområdet til tosprogede elever. Vi har været foregangsparti for rigtig mange udviklingsprojekter i vores lokalområder.

Den nære velfærd er et af de centrale emner i valgkampen i Morsø Kommune, fortæller Meiner Nørgaard.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Udvikling på hele Mors, flere penge til den nære velfærd og klima og miljø indsatser.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Jeg er formand for Udvalget for Teknik og Miljø, 2. viceborgmester og økonomiudvalgsmedlem. Anette Svindborg er socialudvalgsmedlem og formand for vores største boligselskab.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Vi er i valgforbund med Venstre.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Annoncer i ugeavisen, dagbladet, på LimfjordUpdate (radio og onlinemedie), på yderligere to lokale online medier, på Facebook, husstandsomdelte valgbrochurer, gammeldags vælgermøder og i gågaden og hos lokale handlende.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber som minimum at vi holder vores to pladser, det kan måske nok blive lidt op ad bakke når vi tænker på de landspolitiske tendenser og at V står uhyre stærkt på Mors.