Ministerium vil kontakte 138 tyrkiske statsborgere, der fik afslag på familiesammenføring

0
7084
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Steen Brogaard

EU-dom om tyrkiske familiesammenføringer berører i første omgang 138 sager, vurderer ministerium. Morten Messerschmidt (DF) kritiserer, at ministeriet aktivt vil kontakte dem for at orientere om muligheden for at få sagerne genoptaget

138 tyrkiske ægtepar, som har fået afslag på familiesammenføring til Danmark, vil nu få en henvendelse fra Udlændinge- og integrationsministeriet.

Det sker som konsekvens af, at EU-domstolen har underkendt det danske tilknytningskrav i en konkret sag, hvor en mand i 2010 fik afslag på at få sin tyrkiske kone til Danmark.

Sagen er gået hele vejen fra byretten til EU-domstolen, og afgørelsen begrundes med, at Tyrkiet siden siden 1963 har haft en associeringsaftale med EU. Ifølge denne aftale må EU-lande ikke indføre begrænsninger i forhold til beskæftigelse for tyrkiske statsborgere, der har arbejds- og opholdstilladelse i et EU-land, samt for deres familier.

Udlændinge- og integrationsministeriet har lavet en vurdering af dommen, og konklusionen er, at afgørelsen vil få betydning i 138 sager fra årene 2011 til 2019. Disse 138 tyrkiske ægtepar vil Udlændinge- og Integrationsministeriet nu kontakte.

”Jeg vil nu bede udlændingemyndighederne om at skrive til de i alt 138 ægtefæller eller samlevere til tyrkiske statsborgere, der er meddelt afslag på grund af det nu ophævede tilknytningskrav inden for de seneste 8 år, dvs. siden 2011, og oplyse dem om muligheden for at få deres sager om ægtefællesammenføring genoptaget,” skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i et brev til Udlændinge- og integrationsudvalget.

Desuden vil ministeriet orientere på siden www.nyidanmark.dk om muligheden for at få genoptaget sin sag. Ud over de 138 sager er der nemlig flere tusinde, der fik afslag i årene 2000-2010. Men ministeriet vurderer, at det vil tage for lang tid at gennemgå disse sager manuelt. Derfor vil man nøjes med at orientere om sagen på hjemmesiden.

Messerschmidt: Meget kritisabelt

Begge dele kritiseres af Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt:

”Jeg synes det er meget kritisabelt, at regeringen selv vil tage kontakt til de 138. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi på den måde skal agere assistance for folk, der reelt ønsker at undergrave den stramme danske udlændingepolitik. I det hele taget bryder jeg mig ikke om hele den der strategi med, at man nu vil ud og informere om, at Danmark har ændret praksis. De her mennesker har selv fundet på at gå til EU-domstolen. Så må dem, der mener, at de har en sag, også selv tage initiativet,” siger Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har onsdag kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og justitsminister Nick Hækkerup i et samråd i Udlændinge- og integrationsudvalget om EU-domstolens afgørelse. Det er forud for dette samråd, at juristerne i Justitsministeriet har udarbejdet det juridiske notat, som mandag blev sendt til udvalgets medlemmer og lagt op på ministeriets hjemmeside.

Læs notat her: Juridisk vurdering af EU-dom

Lettet minister

Mattias Tesfaye har selv, da han var udlændingeordfører for Socialdemokratiet, kaldt sagen ved EU-domstolen for ”en mulig vejsidebombe” i forhold til den stramme danske udlændingepolitik. Men Mattias Tesfaye er nu ”lettet” og glæder sig over, at dommen “kun får betydning for en afgrænset personkreds” af tyrkiske statsborgere:

”Selv om jeg selvfølgelig er ærgerlig over, at dommen er gået Danmark imod, så er jeg lettet over, at det af den juridiske vurdering fremgår, at dommen først og fremmest har bagudrettet betydning for en afgrænset personkreds. Dommens resultat omfatter således alene herboende tyrkiske statsborgere, der som økonomisk aktive er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, og den vurderes umiddelbart ikke at give anledning til ændringer i udlændingelovgivningen. Det gældende integrationskrav ved ægtefællesammenføring er således ikke berørt. Med andre ord er der ikke rokket ved de bærende søjler i dansk udlændingepolitik,” skriver han til Udlændinge- og integrationsudvalget.

“Ministeren glæder sig for tidligt”

Morten Messerschmidt mener imidlertid, at ministeren glæder sig for tidligt.

”Det er fint nok, at ministeriet selv sidder og sjusser sig frem til, at det kun er 138.  Men man kan sagtens forestille sig, at hele hæren af NGOer og menneskerettighedsadvokater når frem til et andet tal. Derfor føler jeg mig på ingen måde beroliget, og derfor ser jeg frem til samrådet onsdag, hvor vi bede om nogle uddybende kommentarer fra ministeren,” siger Morten Messerschmidt.

Han frygter, at sagen kan føre til nye sager ved EU-domstolen om dansk udlændingepolitik:

”Hovedproblemet er, at vi ikke ved, hvad det her leder hen til. Denne dom henviser til en række andre domme. På samme måde vil fremtidige domme bygge videre på denne dom, og derfor ved man aldrig, hvor det slutter med EU-domstolen. På trods af vores retsforbehold, går domstolen gang på gang ind og underkender danske regler. Derfor ved man ikke, hvad det her kan føre til,” siger Morten Messerschmidt.

Samrådet med udlændinge- og integrationsministeren og justitsministeren starter onsdag den 28. august kl. 11.