Messerschmidt: Lempelse af udlændingeloven er “dybt afslørende” for regeringen

0
2111
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye svarer på spørgsmål i folketingssalen fra Morten Messerschmidt om regeringens lempelse af familiesammenføringsreglerne. Fra Folketings-TV

Regeringen har ændret reglerne, så flygtninge på midlertidigt ophold kan søge familiesammenføring allerede efter to år i stedet for tre år. Det sker med henvisning til dom fra Den Europæiske  Menneskerettighedsdomstol. Men der står intet i dommen om, at det skal være to år

Det kom fuldstændig ud af det blå, da regeringen for knap to måneder siden lempede reglerne for familiesammenføring.

Med henvisning til en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, udsendte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) den 1. oktober en pressemeddelelse. Her oplyste han, at menneskerettighedsdomstolen i sagen ”M.A. mod Danmark” havde fastslået, at den danske udlændingelovs regel om, at flygtninge med midlertidigt beskyttelsesbehov først kan få familiesammenføring efter tre år, er i strid med menneskerettighedskonventionen. Derfor ville reglerne nu blive ændret, så flygtninge fremover kan søge familiesammenføring allerede efter to år.

Folketinget var ikke orienteret på forhånd om regelændringen, og først i 2022 bliver den fulgt op af et lovforslag.

Men hvorfor lempes reglerne til to år? Hvorfor ikke to år og seks måneder? Eller to år og 11 måneder?

Tesfaye: Det er ministeriets juridiske vurdering

Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt (S) har læst den ca. 70 sider lange dom fra menneskerettighedsdomstolen, der handler om en syrisk flygtning, der i 2016 fik afslag på familiesammenføring, fordi han ikke havde været i Danmark i tre år. Intet sted i dommen står der noget om, at grænsen skal være to år. Messerschmidt har derfor bedt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) begrunde de to år, og svaret fra ministeren viser, at det er jurister i Udlændinge- og Integrationsministeriet der i samarbejde med jurister i Justitsministeriet er nået frem til, at to år var passende. Der er ikke nogen eksterne eksperter, der er blevet konsulteret.

“Jeg har selvfølgelig selv spurgt ind til, om det kan være et sted mellem 2 år og 3 år. Der er svaret nej. Det er det, der er ministeriets juridiske vurdering,” sagde Mattias Tesfaye, da han forleden besvarede Messerschmidt spørgsmål i Folketingets spørgetid.

“Det er ministeriets juridiske vurdering,” forklarede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om den nye grænse på to på.

Ministeren sagde også:

“Der er en forventning om, at hvis man går længere end 2 år, vil Danmark blive dømt for en overtrædelse af artikel 8 i EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.)”.

Mattias Tesfaye kunne i sit svar ikke henvise til, hvilke præmisser i dommen, juristerne læner sig op ad.

”Jeg står ikke her – må jeg indrømme – med notatet, og jeg står heller ikke her med dommen, men det, jeg står med, er konklusionen, nemlig at det er muligt at have en 2-årsregel, men at en udskydelse i mere end 2 år kræver saglige grunde. Hvis der er et ønske om at få henvisningerne til, hvilke præmisser i dommen der peges på, svarer jeg meget gerne skriftligt på det, men jeg må indrømme, at jeg ikke står med det her,” sagde han.

“Der står ikke et eneste sted i dommen, at man kun må tillade 2 års ventetid for familiesammenføring,” siger Moerten Messerschmidt. Fra Folketings-TV

Messerschmidt: Nærmest komisk

Morten Messerschmidt er mildest talt ikke tilfreds med svaret fra Mattias Tesfaye:

”Det er dybt bekymrende, at regeringen lader konventionerne stå over den stramme udlændingepolitik, som regeringen jo har lovet at stå vakt om. Og når de ovenikøbet fortolker disse domme helt ud af kontekst, bliver det bekymrende nærmest komisk. Det eneste dommen siger er, at det i den konkrete sammenhæng altså brød med konventionen at tillade tre år. Men hvorfor ændrer regeringen det så ikke til 2½ år eller 2 år og 9 måneder?,” siger han til ditOverblik.

DF-næstformanden kalder sagen “dybt afslørende” for den socialdemokratiske regering, der har slået sig op på en stram udlændingepolitik, men har gennemført flere lempelser:

”Regeringen er tydeligvis ikke interesseret i at føre en stram udlændingepolitik og bruger derfor Menneskerettighedsdomstolen som alibi for at gennemføre denne lempelse,” siger han – og fortsætter:

“I det mindste kunne man bede om en ekstern vurdering – eksempelvis fra Kammeradvokaten. Men det vil regeringen ikke. Eller rettere: måske tør den ikke? For det kunne jo være, at man her mente noget andet. Jeg kommer til at følge denne sag helt til dørs. Det er skændeligt, at regeringen nu lemper udlændingepolitikken – og at man end ikke søger uafhængige råd for at kunne begrænse skaden”.

Se Morten Messerschmidt spørgsmål og Mattias Tesfayes svar her

Tidligere artikler:

Pludselig lempelse af udlændingeloven udløser byge af spørgsmål fra DF

Regeringen lemper udlændingelov udenom Folketinget: ”Det er fuldstændig vildt”