Mange piger med indvandrerbaggrund må ikke have drengevenner

0
7473
88 procent af etnisk danske piger i 6.-8. klasse siger ja til, at de gerne må have drengevenner. Det svarer kun 43 pct. af piger med ikke-vestlig baggrund ja til.

Undersøgelse blandt 12-14 årige viser, at mange indvandrerpiger er udsat for negativ social kontrol af deres familie.

Langt de fleste børn i 6.-8. klasse bestemmer selv, hvilket tøj de går i, hvad de vil lave i deres fritid, og hvem de vil være sammen med. De er kort sagt ikke udsat for negativ social kontrol. Men blandt piger med indvandrerbaggrund ser det noget anderledes ud. Det viser en undersøgelse, som Als Research har lavet for Undervisningsministeriet.

Kun 43 procent af piger med ikke-vestlig baggrund svarer ja til, at de må ses med drengevenner i fritiden. 21 procent siger nej, 28 procent ”ved ikke” og syv procent ønsker ikke at svare. Blandt etnisk-danske piger er det 88 procent, der gerne må ses med drengevenner.

Otte procent af piger med ikke-vestlig baggrund siger nej til, at de må gå i fritidsklub. Blandt etnisk danske pige er det kun 1 procent, der ikke må gå i klub.

Frygter far og mor planlægger min fremtid

Der er også en større andel af børn med ikke-vestlig baggrund, der frygter, at deres familie lægger planer for deres fremtid.

13 procent af pigerne og 8 procent af drengene med ikke-vestlig baggrund svarer ja til spørgsmålet ”Er du bange for, at din familie lægger planer for din fremtid mod din vilje?”. Blandt etnisk danske børn svarer fem og seks procent ja til dét spørgsmål.

Det er især mødrene, der kontrollerer pigerne (84 procent). Dernæst kommer faderen (58 procent) og søstre (29 procent).

Minister: Uacceptabel kontrol

1.441 børn fra 27 skoler har deltaget i undersøgelsen, heraf 145 piger med ikke-vestlig baggrund. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fastslår, at negativ social kontrol er uacceptabelt:

”Vi skal ikke acceptere, at der er mindre grupper af børn, som udsættes for negativ social kontrol på forskellig vis, og som forhindres i at deltage i det børne- og ungeliv, som findes i og omkring den danske grundskole. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fået belyst de områder, hvor der er problemer. Skolen kan og skal spille en central rolle i at ruste deres elever mod negativ social kontrol,” siger hun.

Ja til fødselsdage

Ifølge undersøgelsen må næsten alle børn deltage fødselsdage og klassefester, og langt de fleste må også deltage i klasseture. 11 procent af pigerne med ikke-vestlig baggrund svarer dog ”ved ikke” til klasseturene. Det gør kun 1 procent af de etnisk-danske piger.

Når det gælder tøj, hår og make up, svarer nogenlunde lige piger med dansk og ikke-vestlig baggrund, at de selv bestemmer.  21 procent af de ikke-vestlige piger svarer dog kun ”i nogen grad”. Det svar er der kun 8 procent af de danske piger, der giver.

…men nej til seksualundervisning

Forskerne bag undersøgelsen har også spurgt til seksualundervisning i skolerne. Her svarer 87 procent de etnisk-dansk piger og 85 procent drengene ja til at de gerne må deltage for deres familie. Blandt børn med ikke-vestlig baggrund er det kun 61 procent af pigerne og 57 procent af drengene, der svarer ja.

”Vi skal ikke acceptere, at der er mindre grupper af børn, som udsættes for negativ social kontrol på forskellig vis”

Merete Riisager (LA), undervisningsminister

 

Læs rapporten: “OMFANG OG KARAKTER AF NEGATIV SOCIAL KONTROL