Peter Skaarup (DF) efterlyser tal om kriminelles etnicitet

0
4658

Formanden for Folketingets retsudvalg Peter Skaarup (DF) kan ikke få svar på, om de dømte for alvorlige forbrydelser har anden etnisk baggrund end dansk, hvis de er danske statsborgere. Utilfredsstillende, mener han

Hvor mange af de personer, der er dømt for alvorlige forbrydelser i Danmark, har anden etnisk baggrund end dansk? Det spørgsmål kan Folketingets Retsudvalg ikke få svar på.

Forklaringen er, at Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) kun kan udtrække data om statsborgerskab, ikke etnicitet. Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg.

Formanden for retsudvalget, Peter Skaarup (DF), har spurgt ministeriet om antallet og etniciteten på dømte for personfarlig kriminalitet i årene 2007, 2012 og 2017. Men han har kun fået et delvist svar – nemlig en opgørelse over statsborgerskabet på de dømte. Hvis den dømte har fået dansk statsborgerskab, optræder personen som dansk statsborger.

“Det er ikke muligt at trække oplysninger om etnicitet (…) POLSAS indeholder ikke oplysninger om en persons eventuelle tidligere statsborgerskab (…) Det er derfor ikke muligt ved elektronisk udtræk fra POLSAS at tilvejebringe oplysninger om, hvorvidt en dømt tidligere har haft et andet statsborgerskab,” skriver ministeriet i svaret til retsudvalget.

Men det må der gøres noget ved, mener Peter Skaarup.

“Vi vil slå et slag for, at man kan trække tal, der viser, hvad indvandringen betyder for kriminalitetsudviklingen. Vi synes, det er vigtig viden at have for borgerne,” siger han.

Svensk tal for etnicitet

I august offentliggjorde svensk tv en større undersøgelse, der viste, at mere end halvdelen af de personer, der var dømt for voldtægter i Sverige, var født udenfor Europa. Opgørelsen var opsigtsvækkende, fordi svenske medier og politi tidligere er blevet kritiseret for at skjule oplysninger om etnicitet i kriminalsager.

“Det er påfaldende, at man kan få den slags data i Sverige, når man ikke kan i Danmark. Det må der kunne gøres noget ved,” siger Peter Skaarup.

Den opgørelse, som retsudvalget har fået fra Justitsministeriet, viser, at der er sket en kraftig stigning i antallet af dømte personer, der er registreret som statsborgere i bl.a. Irak, Afghanistan og Syrien. Tallene fik i sidste uge Peter Skaarup til at kræve en hårdere kurs overfor kriminelle udlændinge.

Læs også: DF kræver hårdere kurs overfor kriminelle udlændinge

Læs også: Udlændinge dømmes for flertallet af voldtægter i Sverige