Kina har ikke styr på sin forurening med metangas

0
2664
Siden 2002 har Kina udbygget sin kulindustri så meget, at det svarer til en øgning af den globale kulindustri med 40 procent. Kulkraftværket på dette billede er ikke fra Kina.

Stik mod alle løfter og planer stiger udslippet af metangas fra de kinesiske kulminer. I årene siden 2010 er udslippet af metangas, der er værre end CO2 i forhold til global opvarmning, steget mærkbart

Det kan vist være lige meget med at spare på de røde bøffer og lade med at tænde op i pejsen, når man ser på tallene fra Kina. Tilbage i 2010 besluttede den kinesiske ledelse, at landets udslip af metangas fra kul skulle nedbringes markant. Men landets magtfulde kulindustri, der beskæftiger over fire millioner mennesker, vil åbenlyst noget andet.

Regeringen ønskede udslippet nedbragt med over seks millioner tons metan, men i stedet steg udslippet med over en million tons. Tallene stammer fra tidsskriftet Nature og forskerne bag artiklen har brugt satellitfotos for at vurdere udslip af metangasser. Forskerne bag studiet fremhæver, at det kinesiske udstyr ofte er forældet.

”Vores studie viser, at når det kommer til udslip af metan, så taler den kinesiske regering – men gør ikke noget,” siger Scot Miller, der er professor ved det ledende universitet John Hopkins og en af forfatterne til artiklen.

“når det kommer til udslip af metan, så taler den kinesiske regering – men gør ikke noget”

Scot Miller, professor ved John Hopkins

Kul er magt

Kineserne kunne have nedbragt mængden af metangas, der sendes ud i atmosfæren, ved at samle gassen ind ved landets mange kulminer. Gassen kunne så være brugt i kraftværker eller i det mindste være brændt af direkte ved minerne. Det sidste sviner ganske også, men ren metangas er værre for drivhuseffekten.

Kina har investeret heftigt i kul – bare ikke i at nedbringe forureningen fra det. Ifølge det internationale energiagentur har landet siden 2002 udbygget sin kulindustri så meget, at det svarer til en øgning af den globale kulindustri med 40 procent. I øjeblikket bygger kineserne kulkraftværker i ikke mindre end 17 udviklingslande og landet selv brænder halvdelen af verdens forbrug af kul af år for år.

Kulindustrien er tilsvarende magtfuld i andre ledende lande. Japan øger investeringerne i kulkraftværker og i Tyskland, der også har svært ved at nå sine egne miljømål, holder også fast i kullene. I Tyskland bruges der fortsat store mængder brunkul, der forurener endnu mere end stenkul. Miljøorganisationer har ønsket, at man stoppede med brunkul i løbet at godt ti år, men i sidste uge gav den tyske regering efter for presset fra kulindustri – så der bliver svinet tyve år mere.