Det passer ikke at Tyrkiet vil indføre en lov, der giver straffrihed for voldtægt på børn, hvis gerningsmanden gifter sig med offeret. Det konkluderer det danske Justitsministerium. Men der skulle være lavet et udkast til en lov om straflempelse ved voldtægt. Kristeligt Dagblad har gravet i sagen om den “falske” historie, som ditOverblik også har bragt

“Erdogan vil frikende mænd for voldtægt af piger, hvis de gifter sig med offeret”.

Sådan skrev ditOverblik den 29. januar 2020. Kilden var en artikel i Kristeligt-Dagblad, som blev bragt samme dag. Vi fulgte op dagen efter, hvor vi skrev at Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup havde rejst sagen overfor justitsminister Nick Hækkerup (V). Skaarup ville vide, om den tyrkiske lov også kommer til at gælde for turister.

Nu viser det sig imidlertid, at historien ikke holder vand. Justitsministeriet har undersøgt sagen via den danske ambassade i Ankara. Konklusionen er, at der “ikke foreligger oplysninger om”, at der skulle være fremsat et lovforslag, ligesom der heller ikke skulle have været en offentlig diskussion om sagen.

Justitsministeriet skriver endvidere, at justitsminister Bekir Bozdag, som i Kristeligt Dagblad og ditOverbliks artikel citeres for, at loven “kan løse problemet med børnebryllupper” – han var slet ikke justitsminister , da lovforslaget skulle være fremsat.

Men hvad er så op og ned i sagen? Kristeligt Dagblad har undersøgt sagen, som torsdag fik dagbladet Information til at skrive en længere artikel under overskriften “Tyrkisk voldtægtshistorie i Kristeligt Dagblad bliver afvist i ministersvar”.

Information torsdag,

Her er i korte træk, hvad Kristeligt Dagblad har fundet frem til:

Oplysningen om loven blev første gang bragt i den britiske avis The Guardian den 23. januar 2020. Her blev forslaget omtalt som et “draftlaw”, dvs. et lovudkast, ikke et decideret lovforslag.

“Tyrkiets regerende parti har påbegyndt et andet forsøg på at indføre en lov til at give voldtægtsmænd amnesti, så længe de gifter sig med deres offer,” skrev The Guardian.

Store anerkendte aviser som tyske Die Welt og Die Wochenzeitung skrev også om de tyrkiske planer, og amerikanske The Washington Post og britiske The Independent bragte debatindlæg om sagen.

Ikke noget lovforslag, men…

Men hvordan kunne de det, hvis der ikke er fremsat et lovforslag og hvis der ikke har været debat om spørgsmålet, som Justitsministeriet skriver?

Det synes at være en kendsgerning, at der ikke er fremsat et lovforslag. Men debatten er ikke grebet ud af den blå luft. Kristeligt Dagblad skriver, at Die Wochenzeitungs artikel er skrevet af en tysk-tyrkisk journalist, som tidligere har skrevet en biografi om Tyrkiets præsident Erdogan. Han har med andre ord godt kendskab til Tyrkiet, og han skriver i sin artikel, at forslaget “citeres i tyrkiske medier” og at “der er heftig debat i Tyrkiet om spørgsmålet”.

Tilsvarende citerer Die Welt en ekspert for at sige at “diskussionen vitterligt er genopblusset”, og den dansk-tyrkiske journalist Deniz Serinci, som har undersøgt sagen for Kristeligt Dagblad, siger, at der løbende har været offentlig debat om forslag til at mildne straffen for voldtægt.

Eksempelvis skrev Tyrkiets største avis, den regeringstro Hürriyet, den 7. januar, at kvinder fra 48 provinser havde demonstreret mod en kommende “forordning” der “siges at tilskynde piger til at gifte sig med gerningsmanden for seksuelt misbrug”. Heraf fremgik det – ifølge Kristeligt Dagblad – at forslaget ville være med i kommende retspolitisk udspil.

ditOverbliks artikel om det påståede tyrkiske voldtægtsforslag.

Kristeligt Dagblad har også talt med den tyrkiske advokat Fulya Dagli fra organisationen “Vi vil standse kvindedrab”. Hun siger, at der ikke er fremlagt noget lovforslag endnu, men at man “fra regeringens side ville se, hvordan samfundet og parlamentet reagerer”.

Kristeligt Dagblad har flere andre kilder. Konklusionen er, at der ikke er fremsat et lovforslag, men at der cirkulerer historier og debat om forslag til at straffrihed for voldtægt.

Tyrkiet-eksperten Mogens Pelt siger til Kristeligt Dagblad, at debatten i den tyrkiske offentlighed er ”ekstremt polariseret”. Derfor skal man være meget forsigtig, når man læser om ting fra Tyrkiet, siger han.

Summasummarum:

Det var en fejl, da ditOverblik skrev, at der var fremsat et lovforslag. Men det skulle være et faktum, at der har været debat i 2020 om voldtægtslovgivningen i Tyrkiet. Der skulle også ifølge Kristeligt Dagblad være et udkast til en lov, der til en vis grad lemper straffen for voldtægt ved efterfølgende giftemål.