Hver fjerde indsatte er ikke-dansk statsborger

0
5104

Stort pres på danske fængsler: 96 procent af pladserne er optaget. Ud af 3651 indsatte har mere end 1000 ikke-dansk statsborgerskab

Der er ikke mange ledige pladser i de danske fængsler i øjeblikket. Ud af 3799 pladser, var de 3651 pladser besat den 24. juli 2018. Af disse var 1024 besat af ikke-danske statsborgere, heraf 694 fra lande udenfor EU.

Det viser et svar fra Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg. Det er Venstres Kristian Pihl Lorentzen, der har stillet spørgsmål til ministeriet.

Der er 45 fængsler og arresthuse i Danmark. Opgørelsen viser, at der er stor forskel på belægningen og andelen af udlændinge.

Flest ikke-danske statsborgere sidder i Københavns Fængsler. Ud af 579 pladser, var de 570 optaget den 24. juli. Af disse var 280 pladser besat med ikke-danske statsborgere – 183 af disse kom fra lande udenfor EU.

Andre fængsler med en stor andel af ikke-danske statsborgere:

Nyborg Fængsel: 290 pladser, 269 indsatte pt., 85 ikke-danske statsborgere, heraf 75 fra lande udenfor EU.

Ringe Fængsel: 86 pladser, 91 indsatte pt. (!), 83 ikke-danske statsborgere, heraf 50 fra lande udenfor EU.

Odense Arrest: 69 pladser, 66 indsatte pt., 26 ikke-danske statsborgere, heraf 23 fra lande udenfor EU.

En opgørelse fra Kriminalforsorgen viste tidligere på året, at der nu er næsten lige så mange indvandrere, efterkommere og udlændinge uden tilknytning til Danmark i landets fængsler og arresthuse, som der er fanger med dansk oprindelse. 56,5 procent var i 2017 af dansk oprindelse, 43,5 procent havde udenlandsk baggrund.